Технически Университет Габрово обявява процедура по договаряне без предварително обявление по ЗОП с предмет:

 

"Доставка на природен газ  за нуждите на Технически колеж - Ловеч“, гр. Ловеч"

 

Вид на процедурата: договаряне без предварително обявление по ЗОП.

 

03.12.2019г. Връзка към АОП

03.12.2019г. Решение за откриване

20.12.2019г. Обявление за възложена поръчка

20.12.2019г. Договор