Технически Университет Габрово обявява публично състезание по ЗОП с предмет:

 

ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ЗАСТРАХОВАТЕЛНИ УСЛУГИ ЗА НУЖДИТЕ НА ТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ - ГАБРОВО И НЕГОВИЯ РАЗПОРЕДИТЕЛ С БЮДЖЕТ ПО ЧЕТИРИ ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ:
Обособена позиция №1: Застраховка „Имущества”
Обособена позиция №2: Застраховка „Каско на МПС“
Обособена позиция №3: Задължителна застраховка „Гражданска отговорност на автомобилистите”
Обособена позиция №4: Застраховка „Злополука на местата/лицата в МПС"

 

Вид на процедурата: публично състезание по ЗОП.

 

Срок за подаване на документи е 17:00 часа на 16.12.2019, като офертите следва да бъдат подадени в деловодството на Технически университет - Габрово.

Офертите ще бъдат отворени на публично заседание на 17.12.2019 в 11:00 часа в Заседателна зала ет.2 в сграда Ректорат на Технически университет - Габрово.

 

26.11.2019г. Връзка към АОП

26.11.2019г. Решение за откриване

26.11.2019г. Обявление

26.11.2019г. Документация

20.12.2019г. Протокол 1

20.12.2019г. Протокол 2

20.12.2019г. Решение за избор на изпълнител по Позиция 1 и 3

13.01.2020г. Протокол 3

13.01.2020г. Решение за избор на изпълнител по Позиция 2 и 4

04.02.2020г. Договор - Позиция 1

04.02.2020г. Договор - Позиция 2

04.02.2020г. Договор - Позиция 3

04.02.2020г. Договор - Позиция 4

04.02.2020г. Обявление за възложена поръчка