Технически университет Габрово открива пазарни консултации по смисъла на чл.44 от ЗОП за определяне на прогнозна стойност при възлагане на обществена поръчка с предмет:

 

"ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ЗАСТРАХОВАТЕЛНИ УСЛУГИ ЗА НУЖДИТЕ НА ТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ - ГАБРОВО И НЕГОВИЯ РАЗПОРЕДИТЕЛ С БЮДЖЕТ ПО ЧЕТИРИ ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ:

Обособена позиция №1: Застраховка „Имущества”

Обособена позиция №2: Застраховка „Каско на МПС“

Обособена позиция №3: Задължителна застраховка „Гражданска отговорност на автомобилистите”

Обособена позиция №4: Застраховка „Злополука на местата/лицата в МПС""

 

12.11.2019г. Покана

12.11.2019г. Приложение 1 - Техническа спецификация

12.11.2019г. Приложение 2 - Ценови стойности

20.11.2019г. Съобщение

26.11.2019г. Ценовa стойност 1