Плащания в СЕБРА - 2020 г.

02.01.2020 Няма движение на 02.01.2020 г.

03.01.2020 Няма движение на 03.01.2020 г.

06.01.2020 Няма движение на 06.01.2020 г.

07.01.2020 Няма движение на 07.01.2020 г.

08.01.2020 Няма движение на 08.01.2020 г.

09.01.2020 Плащания в СЕБРА от ТУ-Габрово на 09.01.2020 г.

10.01.2020 Плащания в СЕБРА от ТУ-Габрово на 10.01.2020 г.

13.01.2020 Плащания в СЕБРА от ТУ-Габрово на 13.01.2020 г.

14.01.2020 Плащания в СЕБРА от ТУ-Габрово на 14.01.2020 г.

15.01.2020 Плащания в СЕБРА от ТУ-Габрово на 15.01.2020 г.

16.01.2020 Плащания в СЕБРА от ТУ-Габрово на 16.01.2020 г.

17.01.2020 Плащания в СЕБРА от ТУ-Габрово на 17.01.2020 г.

20.01.2020 Няма движение на 20.01.2020 г.

21.01.2020 Плащания в СЕБРА от ТУ-Габрово на 21.01.2020 г.

22.01.2020 Няма движение на 22.01.2020 г.

23.01.2020 Няма движение на 23.01.2020 г.

24.01.2020 Плащания в СЕБРА от ТУ-Габрово на 24.01.2020 г.

27.01.2020 Плащания в СЕБРА от ТУ-Габрово на 27.01.2020 г.

28.01.2020 Плащания в СЕБРА от ТУ-Габрово на 28.01.2020 г.

29.01.2020 Плащания в СЕБРА от ТУ-Габрово на 29.01.2020 г.

30.01.2020 Плащания в СЕБРА от ТУ-Габрово на 30.01.2020 г.

31.01.2020 Плащания в СЕБРА от ТУ-Габрово на 31.01.2020 г.

03.02.2020 Няма движение на 03.02.2020 г.

04.02.2020 Плащания в СЕБРА от ТУ-Габрово на 04.02.2020 г.

05.02.2020 Няма движение на 05.02.2020 г.

06.02.2020 Плащания в СЕБРА от ТУ-Габрово на 06.02.2020 г.

07.02.2020 Плащания в СЕБРА от ТУ-Габрово на 07.02.2020 г.

10.02.2020 Плащания в СЕБРА от ТУ-Габрово на 10.02.2020 г.

11.02.2020 Няма движение на 11.02.2020 г.

12.02.2020 Плащания в СЕБРА от ТУ-Габрово на 12.02.2020 г.

13.02.2020 Плащания в СЕБРА от ТУ-Габрово на 13.02.2020 г.

14.02.2020 Плащания в СЕБРА от ТУ-Габрово на 14.02.2020 г.

17.02.2020 Няма движение на 17.02.2020 г.

18.02.2020 Плащания в СЕБРА от ТУ-Габрово на 18.02.2020 г.

19.02.2020 Плащания в СЕБРА от ТУ-Габрово на 19.02.2020 г.

20.02.2020 Няма движение на 20.02.2020 г.

21.02.2020 Плащания в СЕБРА от ТУ-Габрово на 21.02.2020 г.

25.02.2020 Няма движение на 25.02.2020 г.

24.02.2020 Плащания в СЕБРА от ТУ-Габрово на 24.02.2020 г.

26.02.2020 Плащания в СЕБРА от ТУ-Габрово на 26.02.2020 г.

27.02.2020 Плащания в СЕБРА от ТУ-Габрово на 27.02.2020 г.

28.02.2020 Плащания в СЕБРА от ТУ-Габрово на 28.02.2020 г.

02.03.2020 Няма движение на 02.03.2020 г.

03.03.2020 Няма движение на 03.03.2020 г.

04.03.2020 Няма движение на 04.03.2020 г.

05.03.2020 Няма движение на 05.03.2020 г.

06.03.2020 Няма движение на 06.03.2020 г.

09.03.2020 Няма движение на 09.03.2020 г.

10.03.2020 Няма движение на 10.03.2020 г.

11.03.2020 Няма движение на 11.03.2020 г.

12.03.2020 Плащания в СЕБРА от ТУ-Габрово на 12.03.2020 г.

13.03.2020 Плащания в СЕБРА от ТУ-Габрово на 13.03.2020 г.

14.03.2020 Няма движение на 14.03.2020 г.

16.03.2020 Плащания в СЕБРА от ТУ-Габрово на 16.03.2020 г.

17.03.2020 Плащания в СЕБРА от ТУ-Габрово на 17.03.2020 г.

18.03.2020 Няма движение на 18.03.2020 г.

19.03.2020 Няма движение на 19.03.2020 г.

20.03.2020 Плащания в СЕБРА от ТУ-Габрово на 20.03.2020 г.

23.03.2020 Няма движение на 23.03.2020 г.

24.03.2020 Няма движение на 24.03.2020 г.

25.03.2020 Плащания в СЕБРА от ТУ-Габрово на 25.03.2020 г.

26.03.2020 Плащания в СЕБРА от ТУ-Габрово на 26.03.2020 г.

27.03.2020 Няма движение на 27.03.2020 г.

30.03.2020 Плащания в СЕБРА от ТУ-Габрово на 30.03.2020 г.

31.03.2020 Плащания в СЕБРА от ТУ-Габрово на 31.03.2020 г.

01.04.2020 Плащания в СЕБРА от ТУ-Габрово на 01.04.2020 г.

 02.04.2020 Плащания в СЕБРА от ТУ-Габрово на 02.04.2020 г.

 03.04.2020 Няма движение на 03.04.2020 г.

 06.04.2020 Плащания в СЕБРА от ТУ-Габрово на 06.04.2020 г.

 07.04.2020 Няма движение на 07.04.2020 г.

 08.04.2020 Плащания в СЕБРА от ТУ-Габрово на 08.04.2020 г.

 09.04.2020 Плащания в СЕБРА от ТУ-Габрово на 09.04.2020 г.

 10.04.2020 Плащания в СЕБРА от ТУ-Габрово на 10.04.2020 г.

 13.04.2020 Плащания в СЕБРА от ТУ-Габрово на 13.04.2020 г.

 14.04.2020 Няма движение на 14.04.2020 г.

 15.04.2020 Плащания в СЕБРА от ТУ-Габрово на 15.04.2020 г.

 16.04.2020 Плащания в СЕБРА от ТУ-Габрово на 16.04.2020 г.

 17.04.2020 Няма движение на 17.04.2020 г.

 20.04.2020 Няма движение на 20.04.2020 г.

 21.04.2020 Плащания в СЕБРА от ТУ-Габрово на 21.04.2020 г.

 22.04.2020 Няма движение на 22.04.2020 г.

 23.04.2020 Плащания в СЕБРА от ТУ-Габрово на 23.04.2020 г.

 24.04.2020 Плащания в СЕБРА от ТУ-Габрово на 24.04.2020 г.

 27.04.2020 Плащания в СЕБРА от ТУ-Габрово на 27.04.2020 г.

 28.04.2020 Плащания в СЕБРА от ТУ-Габрово на 28.04.2020 г.

 29.04.2020 Плащания в СЕБРА от ТУ-Габрово на 29.04.2020 г.

 30.04.2020Плащания в СЕБРА от ТУ-Габрово на 30.04.2020 г.

04.05.2020 Плащания в СЕБРА от ТУ-Габрово на 04.05.2020 г.

 05.05.2020 Плащания в СЕБРА от ТУ-Габрово на 05.05.2020 г.

 06.05.2020 Няма движение на 06.05.2020 г.

 07.05.2020 Няма движение на 07.05.2020 г.

 08.05.2020 Плащания в СЕБРА от ТУ-Габрово на 08.05.2020 г.

 11.05.2020 Плащания в СЕБРА от ТУ-Габрово на 11.05.2020 г.

 12.05.2020 Плащания в СЕБРА от ТУ-Габрово на 12.05.2020 г.

 13.05.2020 Плащания в СЕБРА от ТУ-Габрово на 13.05.2020 г.

 14.05.2020 Няма движение на 14.05.2020 г.

 15.05.2020 Плащания в СЕБРА от ТУ-Габрово на 15.05.2020 г.

 18.05.2020 Плащания в СЕБРА от ТУ-Габрово на 18.05.2020 г.

 19.05.2020 Плащания в СЕБРА от ТУ-Габрово на 19.05.2020 г.

 20.05.2020 Няма движение на 20.05.2020 г.

 21.05.2020 Плащания в СЕБРА от ТУ-Габрово на 21.05.2020 г.

 22.05.2020 Няма движение на 22.05.2020 г.

 26.05.2020 Плащания в СЕБРА от ТУ-Габрово на 26.05.2020 г.

 27.05.2020 Плащания в СЕБРА от ТУ-Габрово на 27.05.2020 г.

 28.05.2020 Плащания в СЕБРА от ТУ-Габрово на 28.05.2020 г.

 29.05.2020Плащания в СЕБРА от ТУ-Габрово на 29.05.2020 г.

 01.06.2020 Няма движение на 01.06.2020 г.

 02.06.2020 Плащания в СЕБРА от ТУ-Габрово на 02.06.2020 г.

 03.06.2020 Плащания в СЕБРА от ТУ-Габрово на 03.06.2020 г.

 04.06.2020 Няма движение на 04.06.2020 г.

 05.06.2020 Плащания в СЕБРА от ТУ-Габрово на 05.06.2020 г.

 08.06.2020 Плащания в СЕБРА от ТУ-Габрово на 08.06.2020 г.

 09.06.2020 Плащания в СЕБРА от ТУ-Габрово на 09.06.2020 г.

 10.06.2020 Плащания в СЕБРА от ТУ-Габрово на 10.06.2020 г.

 11.06.2020 Плащания в СЕБРА от ТУ-Габрово на 11.06.2020 г.

 12.06.2020 Плащания в СЕБРА от ТУ-Габрово на 12.06.2020 г.

 15.06.2020 Няма движение на 15.06.2020 г.

 16.06.2020 Плащания в СЕБРА от ТУ-Габрово на 16.06.2020 г.

 17.06.2020 Плащания в СЕБРА от ТУ-Габрово на 17.06.2020 г.

 18.06.2020 Плащания в СЕБРА от ТУ-Габрово на 18.06.2020 г. 

 19.06.2020 Няма движение на 19.06.2020 г.

 22.06.2020 Плащания в СЕБРА от ТУ-Габрово на 22.06.2020 г. 

 23.06.2020 Плащания в СЕБРА от ТУ-Габрово на 23.06.2020 г. 

 24.06.2020 Плащания в СЕБРА от ТУ-Габрово на 24.06.2020 г.

 25.06.2020 Плащания в СЕБРА от ТУ-Габрово на 25.06.2020 г.

 26.06.2020 Плащания в СЕБРА от ТУ-Габрово на 26.06.2020 г.    

 29.06.2020 Няма движение на 29.06.2020 г.

 30.06.2020Плащания в СЕБРА от ТУ-Габрово на 30.06.2020 г.

 01.07.2020 Плащания в СЕБРА от ТУ-Габрово на 01.07.2020 г. 

 02.07.2020 Няма движение на 02.07.2020 г.

 03.07.2020 Няма движение на 03.07.2020 г.

 06.07.2020 Плащания в СЕБРА от ТУ-Габрово на 06.07.2020 г. 

 07.07.2020 Плащания в СЕБРА от ТУ-Габрово на 07.07.2020 г. 

 08.07.2020 Няма движение на 08.07.2020 г.

 09.07.2020 Плащания в СЕБРА от ТУ-Габрово на 09.07.2020 г. 

 10.07.2020 Плащания в СЕБРА от ТУ-Габрово на 10.07.2020 г. 

 13.07.2020 Плащания в СЕБРА от ТУ-Габрово на 13.07.2020 г. 

 14.07.2020 Плащания в СЕБРА от ТУ-Габрово на 14.07.2020 г. 

 15.07.2020 Плащания в СЕБРА от ТУ-Габрово на 15.07.2020 г. 

 16.07.2020 Плащания в СЕБРА от ТУ-Габрово на 16.07.2020 г. 

 17.07.2020 Няма движение на 17.07.2020 г.

 20.07.2020 Плащания в СЕБРА от ТУ-Габрово на 20.07.2020 г.

 21.07.2020 Плащания в СЕБРА от ТУ-Габрово на 21.07.2020 г.

 22.07.2020 Няма движение на 22.07.2020 г.

 23.07.2020 Няма движение на 23.07.2020 г.

 24.07.2020 Плащания в СЕБРА от ТУ-Габрово на 24.07.2020 г.

 27.07.2020 Няма движение на 27.07.2020 г.

 28.07.2020 Плащания в СЕБРА от ТУ-Габрово на 28.07.2020 г.

 29.07.2020 Плащания в СЕБРА от ТУ-Габрово на 29.07.2020 г.

 30.07.2020 Плащания в СЕБРА от ТУ-Габрово на 30.07.2020 г.

 31.07.2020 Няма движение на 31.07.2020 г.

03.08.2020 Плащания в СЕБРА от ТУ-Габрово на 03.08.2020 г.

04.08.2020 Плащания в СЕБРА от ТУ-Габрово на 04.08.2020 г.

05.08.2020 Плащания в СЕБРА от ТУ-Габрово на 05.08.2020 г.

06.08.2020 Плащания в СЕБРА от ТУ-Габрово на 06.08.2020 г.

07.08.2020 Плащания в СЕБРА от ТУ-Габрово на 07.08.2020 г.

10.08.2020 Няма движение на 10.08.2020 г.

11.08.2020 Няма движение на 11.08.2020 г.

12.08.2020 Плащания в СЕБРА от ТУ-Габрово на 12.08.2020 г.

13.08.2020 Няма движение на 13.08.2020 г.

14.08.2020 Плащания в СЕБРА от ТУ-Габрово на 14.08.2020 г.

17.08.2020 Плащания в СЕБРА от ТУ-Габрово на 17.08.2020 г. 

18.08.2020 Няма движение на 18.08.2020 г.

19.08.2020 Няма движение на 19.08.2020 г.

20.08.2020 Плащания в СЕБРА от ТУ-Габрово на 20.08.2020 г. 

21.08.2020 Няма движение на 21.08.2020 г. 

24.08.2020 Няма движение на 24.08.2020 г.

25.08.2020 Плащания в СЕБРА от ТУ-Габрово на 25.08.2020 г. 

26.08.2020 Няма движение на 26.08.2020 г.

27.08.2020 Плащания в СЕБРА от ТУ-Габрово на 27.08.2020 г. 

28.08.2020 Плащания в СЕБРА от ТУ-Габрово на 28.08.2020 г. 

31.08.2020 Плащания в СЕБРА от ТУ-Габрово на 31.08.2020 г.  

 

 

01.09.2020 Няма движение на 01.09.2020 г.

02.09.2020 Няма движение на 02.09.2020 г.

03.09.2020 Плащания в СЕБРА от ТУ-Габрово на 03.09.2020 г.

04.09.2020 Няма движение на 04.09.2020 г.

07.09.2020 Плащания в СЕБРА от ТУ-Габрово на 07.09.2020 г. 

08.09.2020 Плащания в СЕБРА от ТУ-Габрово на 08.09.2020 г. 

09.09.2020 Плащания в СЕБРА от ТУ-Габрово на 09.09.2020 г.

10.09.2020 Плащания в СЕБРА от ТУ-Габрово на 10.09.2020 г.

11.09.2020 Плащания в СЕБРА от ТУ-Габрово на 11.09.2020 г. 

14.09.2020 Плащания в СЕБРА от ТУ-Габрово на 14.09.2020 г.  

15.09.2020 Плащания в СЕБРА от ТУ-Габрово на 15.09.2020 г.

16.09.2020 Плащания в СЕБРА от ТУ-Габрово на 16.09.2020 г.    

17.09.2020 Няма движение на 17.09.2020 г.

18.09.2020 Плащания в СЕБРА от ТУ-Габрово на 18.09.2020 г.  

21.09.2020 Плащания в СЕБРА от ТУ-Габрово на 21.09.2020 г.  

22.09.2020 Няма движение на 22.09.2020 г.

23.09.2020 Няма движение на 23.09.2020 г.

24.09.2020 Няма движение на 24.09.2020 г.

25.09.2020 Плащания в СЕБРА от ТУ-Габрово на 25.09.2020 г.  

28.09.2020 Плащания в СЕБРА от ТУ-Габрово на 28.09.2020 г.  

29.09.2020 Плащания в СЕБРА от ТУ-Габрово на 29.09.2020 г.  

30.09.2020 Плащания в СЕБРА от ТУ-Габрово на 30.09.2020 г.  

 

 

01.10.2020 Плащания в СЕБРА от ТУ-Габрово на 01.10.2020 г.

02.10.2020 Плащания в СЕБРА от ТУ-Габрово на 02.10.2020 г.

05.10.2020 Плащания в СЕБРА от ТУ-Габрово на 05.10.2020 г.

06.10.2020 Плащания в СЕБРА от ТУ-Габрово на 06.10.2020 г.

07.10.2020 Плащания в СЕБРА от ТУ-Габрово на 07.10.2020 г.

08.10.2020 Плащания в СЕБРА от ТУ-Габрово на 08.10.2020 г.

09.10.2020 Плащания в СЕБРА от ТУ-Габрово на 09.10.2020 г.

12.10.2020 Няма движение на 12.10.2020 г.

13.10.2020 Плащания в СЕБРА от ТУ-Габрово на 13.10.2020 г.

14.10.2020 Плащания в СЕБРА от ТУ-Габрово на 14.10.2020 г.

15.10.2020 Плащания в СЕБРА от ТУ-Габрово на 15.10.2020 г.

16.10.2020 Плащания в СЕБРА от ТУ-Габрово на 16.10.2020 г.

19.10.2020 Плащания в СЕБРА от ТУ-Габрово на 19.10.2020 г.

20.10.2020 Плащания в СЕБРА от ТУ-Габрово на 20.10.2020 г.

21.10.2020 Плащания в СЕБРА от ТУ-Габрово на 21.10.2020 г.

22.10.2020 Плащания в СЕБРА от ТУ-Габрово на 22.10.2020 г.

23.10.2020 Няма движение на 23.10.2020 г.

26.10.2020 Плащания в СЕБРА от ТУ-Габрово на 26.10.2020 г.

27.10.2020 Плащания в СЕБРА от ТУ-Габрово на 27.10.2020 г.

28.10.2020 Плащания в СЕБРА от ТУ-Габрово на 28.10.2020 г.

29.10.2020 Плащания в СЕБРА от ТУ-Габрово на 29.10.2020 г.

30.10.2020 Плащания в СЕБРА от ТУ-Габрово на 30.10.2020 г.

02.11.2020 Плащания в СЕБРА от ТУ-Габрово на 02.11.2020 г.

03.11.2020 Няма движение на 03.11.2020 г.

04.11.2020 Плащания в СЕБРА от ТУ-Габрово на 04.11.2020 г.

05.11.2020 Плащания в СЕБРА от ТУ-Габрово на 05.11.2020 г.

06.11.2020 Плащания в СЕБРА от ТУ-Габрово на 06.11.2020 г.

09.11.2020 Плащания в СЕБРА от ТУ-Габрово на 09.11.2020 г.

10.11.2020 Плащания в СЕБРА от ТУ-Габрово на 10.11.2020 г.

11.11.2020 Плащания в СЕБРА от ТУ-Габрово на 11.11.2020 г.

12.11.2020 Плащания в СЕБРА от ТУ-Габрово на 12.11.2020 г.

13.11.2020 Плащания в СЕБРА от ТУ-Габрово на 13.11.2020 г.

16.11.2020 Плащания в СЕБРА от ТУ-Габрово на 16.11.2020 г.

17.11.2020 Плащания в СЕБРА от ТУ-Габрово на 17.11.2020 г.

18.11.2020 Плащания в СЕБРА от ТУ-Габрово на 18.11.2020 г.

19.11.2020 Няма движение на 19.11.2020 г.

20.11.2020 Плащания в СЕБРА от ТУ-Габрово на 20.11.2020 г.

23.11.2020 Плащания в СЕБРА от ТУ-Габрово на 23.11.2020 г.

24.11.2020 Плащания в СЕБРА от ТУ-Габрово на 24.11.2020 г.

25.11.2020 Няма движение на 25.11.2020 г.

26.11.2020 Плащания в СЕБРА от ТУ-Габрово на 26.11.2020 г.

27.11.2020 Плащания в СЕБРА от ТУ-Габрово на 27.11.2020 г.

30.11.2020 Плащания в СЕБРА от ТУ-Габрово на 30.11.2020 г.

01.12.2020 Плащания в СЕБРА от ТУ-Габрово на 01.12.2020 г.

02.12.2020 Плащания в СЕБРА от ТУ-Габрово на 02.12.2020 г.

03.12.2020 Плащания в СЕБРА от ТУ-Габрово на 03.12.2020 г.

04.12.2020 Плащания в СЕБРА от ТУ-Габрово на 04.12.2020 г.

07.12.2020 Няма движение на 07.12.2020 г.

08.12.2020 Плащания в СЕБРА от ТУ-Габрово на 08.12.2020 г.

09.12.2020 Плащания в СЕБРА от ТУ-Габрово на 09.12.2020 г.

10.12.2020 Плащания в СЕБРА от ТУ-Габрово на 10.12.2020 г.

11.12.2020 Плащания в СЕБРА от ТУ-Габрово на 11.12.2020 г.

14.12.2020 Плащания в СЕБРА от ТУ-Габрово на 14.12.2020 г.

15.12.2020 Плащания в СЕБРА от ТУ-Габрово на 15.12.2020 г.

16.12.2020 Плащания в СЕБРА от ТУ-Габрово на 16.12.2020 г.

17.12.2020 Плащания в СЕБРА от ТУ-Габрово на 17.12.2020 г.

18.12.2020 Плащания в СЕБРА от ТУ-Габрово на 18.12.2020 г.

21.12.2020 Плащания в СЕБРА от ТУ-Габрово на 21.12.2020 г. 

22.12.2020 Плащания в СЕБРА от ТУ-Габрово на 22.12.2020 г.

23.12.2020 Плащания в СЕБРА от ТУ-Габрово на 23.12.2020 г.

29.12.2020 Плащания в СЕБРА от ТУ-Габрово на 29.12.2020 г. 

30.12.2020 Няма движение на 30.12.2020 г.

31.12.2020 Няма движение на 31.12.2020 г.