Образователна мобилност за граждани”, сектор “Висше образование” - Мобилност на студенти и персонал в сферата на висшето образование между програмни и трети държави, които не са асоциирани към програмата (2024-2027)

eu

ОБРАЗОВАТЕЛНА МОБИЛНОСТ ЗА ГРАЖДАНИ”, СЕКТОР “ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ” - МОБИЛНОСТ НА СТУДЕНТИ И ПЕРСОНАЛ В СФЕРАТА НА ВИСШЕТО ОБРАЗОВАНИЕ МЕЖДУ ПРОГРАМНИ И ТРЕТИ ДЪРЖАВИ, КОИТО НЕ СА АСОЦИИРАНИ КЪМ ПРОГРАМАТА

Програма: Еразъм+
Ключова дейност 1: “Образователна мобилност за граждани”, сектор “Висше образование” -  Мобилност на студенти и персонал в сферата на висшето образование между програмни и трети държави, които не са асоциирани към програмата


Проект: № 2024-1-BG01-KA171-HED-000198913
Начало: 01.08.2024
Край: 31.07.2027
ЕК финансиране: 85 787.00 EUR

Координатор:  проф. д-р инж. Илия Железаров
Контактно лице: доц.д-р инж. Христо Христов

Проектът има за цел да насърчи мобилността на студенти и преподаватели между ТУ-Габрово, Технически университет на Молдова (TUM), Молдова и Алматински технологичен университет (ATU), Казахстан.

Основни дейности по проекта:

  • студентска мобилност с цел обучение;
  • преподавателска мобилност с цел преподаване;
  • преподавателска мобилност с цел обучение.
OPNOIR black alumni black Nis black dmoodle black ppp broadcast black