Информационна среща в Технически колеж - Ловеч

1715846828757 1

За поредна година Технически колеж- Ловеч  организира и провежда  среща на студентите с представители на фирми- партньори и бенефициенти в областта на професионалните направления и специалности: „Автомобилна мехатроника“, „Електротехника“, „Компютърни системи и технологии“,  „Текстилна  техника и технологии“.

           На 16 Май 2024 г. в Аулата на Технически колеж- Ловеч се проведе информационен  семинар с участието на  фирми от Ловеч и региона.

Срещата бе открита от директора на Технически колеж- Ловеч - доц. д-р инж. Никола Драганов. Гост на срещата беше Заместник областният управител на град Ловеч - госпожа Нели Читинова, която приветства студентите и им пожела успешно кариерно развитие.

На срещата бяха поканени  фирмите: VOSS-Automotive Bulgaria, „Балкан“-Ловеч, „Велга“-Ловеч, „Осъм“–Ловеч, „Бони“–Ловеч, „Крис фешън“–Ловеч, „Sico solar“, „Newsolar“, BASEL, „Yottavolt“, Регионален център за развитие на социалната икономика и политика, Бюрото по труда-Ловеч. Те направиха кратко представяне на своята развойна и производствена дейност, възможностите за провеждане на стажове, както и за свободните позиции за работа. Целта на семинара беше студентите да установят личен контакт с фирмите и институциите, потребители на кадри.      

Проведени бяха лични срещи и дискусии между двете страни в семинара - студенти и работодатели. Обсъдиха се възможностите на колежа, като обучаваща институция да бъде партньор и посредник за успешната реализация на завършващите студенти в дейността  на фирмите, партньорите и потребителите на кадри.

OPNOIR black alumni black Nis black dmoodle black ppp broadcast black