Списък на свободните стаи в Студентско Общежитие 6 „Партийна школа“ предоставени на Студентски съвет за настаняване на класирани студенти