Стипендии на Фондация „Еврика”

   Уважаеми студенти,

Фондация „ЕВРИКА” обявява конкурс за студенти, които ще получават годишни именни стипендии в размер на 2 300 лв. в следните области:

-          Компютърни науки на името на Джон Атанасов;

-          Математика на името на акад. Никола Обрешков;

-          Физика на името на акад. Георги Наджаков;

-          Химия и химични технологии на името на акад. Ростислав Каишев;

-          Медицина и биология на името на акад. Методи Попов;

-          Аграрни науки, вкл. ветеринарни науки и горско стопанство на името на акад. Дончо Костов;

-          Инженерни науки в областта на електрониката, автоматизацията и електротехниката на името на акад. Димитър Мишев;

-          Инженерни науки в областта на машиностроителните технологии на името на акад. Ангел Балевски;

-          Строителство и архитектура на името на Кольо Фичето;

-          Икономика на името на акад. Евгени Матеев.

За пета поредна година след конкурс и по правилата за отпускане на именни стипендии ще бъдат определени и още десет носители на специалната стипендия „Хуауей ИКТ” в размер на 1 000 USD за студенти, обучаващи се по специалностите: Комуникационна техника и технологии; Компютърни технологии; Информатика и други интегрирани на тях области.

Право на кандидатстване за стипендиите на Фондация „ЕВРИКА” и стипендиите „Хуауей ИКТ” имат български студенти, обучаващи се в български университети в съответните области, съгласно наименованието на стипендиите, завършили най-малко втори курс от обучението си с успех по учебни години, не по-малък от мн. добър (5.00) и записани за редовно обучение за учебната 2018/2019 година.  

Кандидатите за именните стипендии и стипендиите „Хуауей ИКТ” трябва да подадат или изпратят по пощата във Фондация „ЕВРИКА” от 01.09.2018 г. до 15.10.2018 г. следните документи:

-          Заявление (свободен текст) за желанието за участие в конкурса за получаване на именна стипендия на Фондация „ЕВРИКА” и/или стипендия „Хуауей ИКТ” и Формуляр по образец /може да се изтегли от сайта www.evrika.org/;

-          Уверение от университета за успеха по учебни години и записването за новата учебна 2018/2019 година;

-          Копие на документи, удостоверяващи участие и класиране в национални и международни конкурси, олимпиади и конференции, публикации в научни издания и други такива за постижения на кандидата в овладяването на съответните науки, изява на творчество и други;

-          Есе на тема „Моето бъдеще на специалист - мечти, планове и реалност” /до 3 страници/.

За изпратените по пощата документи важи датата на пощенското клеймо.

За допълнителна информация може да посетите: www.evrika.org, позвъните на тел. (02) 9813799; 9815181 или да ползвате имейл адресите: office@evrika.org и grigor@evrika.org.