Студент от Технически университет-Габрово с престижна награда на фондация „Еврика”

Студент от Технически университет-Габрово с престижна награда на фондация „Еврика”

 

Йордан Руменов Пенев, студент в Технически университет-Габрово, спечели престижната стипендия на името на Джон Атанасов на фондация „Еврика”. Наградата се връчва за постижения в областта на компютърните науки след оценяване на кандидатите от специализирано жури. За първи път студент от ТУ-Габрово печели наградата на фондация „Еврика” в областта на компютърните науки.

Йордан Руменов Пенев се обучава за придобиване на образователно-квалификационната степен „бакалавър” по специалност „Компютърни системи и технологии”. Той представя достойно Технически университет-Габрово на различни международни състезания и олимпиади по компютърна математика и програмиране, от които има завоювани множество отличия и медали.

Ръководството на Университета му пожелава още много лични постижения.