Стипендиантска програма на Европейския форум Алпбах

alpbach

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,

В Министерството на образованието и науката от Посолството на Република България в Берлин е постъпила информация относно стартирала процедура за набиране на кандидати за стипендиантската програма на фондация „Европейски форум Алпбах“ за участие в семинарната седмица „Европейски фестивал на идеите“. Събитието ще се проведе в периода 19.08. - 26.08.2020 г. в Австрия.

Стипендията е насочена към студенти на възраст между 18 и 30 години. Крайният срок за подаване на заявленията е до 31 март 2020г.

Уведомяваме Ви, че подробна информация относно програмата, изискванията за кандидатстване и размера на отпусканата стипендия е налична в приложената брошура на английски език и на уеб-сайта: https://www.alpbach.org/en/scholarships/.

Във връзка с горното предлагаме приложената информация да бъде публикувана на интернет страницата на висшето училище.

Вижте пълният текст на писмото от Заместник-министър на образованието и науката от тук.