Изпит по АНГЛИЙСКИ ЕЗИК за кандидатстващи по програма ЕРАЗЪМ студенти и докторанти

Изпит по английски език за кандидатстващи по програма ЕРАЗЪМ студенти и докторанти ще се проведе на  14.05.2014 г. от  15:00 ч.    в зала 1323.

Кандидатите, които притежават сертификат/свидетелство за владеене на английски език също да се явят и да представят документа.