Свободни места за прием в окс „бакалавър”

За учебната 2019-2020 г. Технически университет-Габрово обявява свободни места за прием на студенти, окс „бакалавър,” по следните специалности:

ПО ДЪРЖАВНА ПОРЪЧКА
редовна форма на обучение
Факултет “ЕЛЕКТРОТЕХНИКА И ЕЛЕКТРОНИКА”:
• Електроенергетика и електрообзавеждане
• Комуникационна техника и технологии
• Софтуерно и компютърно инженерство
• Техническа безопасност
Факултет “МАШИНОСТРОЕНЕ И УРЕДОСТРОЕНЕ”:
• Компютърни технологии в машиностроенето
• Индустриални топлинни и газови системи
• Технология на материалите и материалознание
• Компютърен дизайн
Факултет “СТОПАНСКИ”:
• Индустриален мениджмънт

задочна форма на обучение
Факултет “ЕЛЕКТРОТЕХНИКА И ЕЛЕКТРОНИКА”:
• Комуникационна техника и технологии
Факултет “МАШИНОСТРОЕНЕ И УРЕДОСТРОЕНЕ”:
• Индустриални топлинни и газови системи
• Дизайн, техника и технологии в текстила
• Технология на материалите и материалознание
Факултет “СТОПАНСКИ”:
• Индустриален мениджмънт

 


Телефони за връзка: 0898 462 282; 066/801 219; 066/827 350; 066/827 229

Последно на сайта

Проф. д-р инж. Илия Железаров -  Ректор на ТУ Габрово

I Zhelezarov1

Tехнически университет - Габрово е водеща институция за подготовка на висококвалифицирани кадри и провеждане на научни изследвания, отговарящи на европейските стандарти. Създаден през 1964 година, днес Технически университет - Габрово е модерен европейски университет в обучението по модерни специалности в областта на техниката, технологиите, икономиката, социалната сфера и администрацията. Високото научно ниво, съвместната дейност с бизнеса и високо квалифицираният академичен състав го правят предпочитано учебно заведение. Неговите учебни планове и програми са съобразени със съвременните пазарни условия и изискванията на бизнеса за подготовка на висококвалифицирани специалисти. ТУ-Габрово е акредитиран от Национална агенция по оценяване и акредитация НАОА, Международното сдружение по инженерна педагогика IGIPи от Европейската професионална  асоциация за инженери FEANI. В него е изградена Система за управление на качеството и е сертифициран по стандарт ISO9001:2000 и ISO9001:2008 от DQSGmbHи IQNet. Обучението в Технически университет – Габрово е предизвикателство за младите хора. ТУ-Габрово с право се гордее със своите възпитаници, успешно реализирали се в страната и в чужбина и допринасящи с професионалната си компетентност за развитието на съвременната наука и практика.