ПОКАНА ЗА ИНФОРМАЦИОНЕН ЕРАЗЪМ+ ДЕН

infoday Erasmus 8 November 2017На 08.11.2017г. от 15.00 ч. в Конферентната зала, сграда Библиотека на Технически университет-Габрово ще се проведе Информационен Еразъм+ ден – открито мероприятие за студенти, преподаватели и непреподавателски състав на ТУ – Габрово. Мероприятието е насочено към запознаване със същността и целите, условията за участие, възможностите, ползите и переспективите на програма "Еразъм+" и проекта на ТУ-Габрово “Образователна мобилност за граждани”, сектор “Висше образование” - Мобилност на студенти и персонал от висши училища между програмни страни.


Ще бъдат обсъдени практическите аспекти: университетите - партньори; избора на подходящ университет за обучение/практика; процедурите по селекция и кандидатстване; размера на получаваните субсидии; процедурите по признаване на периода на обучение/практика; особености на кандидатстването в някои университети.


Всички заинтересовани са поканени да присъстват!

 

Организатор:
Университетски център за международни и национални програми и проекти