Технически университет - габрово

Мисия - образование!

Технически университет - Габрово е акредитирано държавно висше училище с 55 годишна история.

Кандидатствайте при нас

Кандидатстудентски прием

Запознайте се с нашите бакалавърски и магистърски програми!

Технически университет - Габрово предлага 17 бакалавърски, 25 магистърски и 26 докторски програми

Вижте всички специалности

Еразъм+

Новата европейска програма за образование и обучение!

Еразъм+ е новата програма на Европейския съюз в областите на образованието, обучението, младежта и спорта за периода 2014 – 2020 г.

Вижте още

Център за компетентност “Интелигентни мехатронни, eко- и енергоспестяващи системи и технологии”

Вижте още

ПОКАНА ЗА ИНФОРМАЦИОНЕН ЕРАЗЪМ+ ДЕН

infoday Erasmus 8 November 2017На 08.11.2017г. от 15.00 ч. в Конферентната зала, сграда Библиотека на Технически университет-Габрово ще се проведе Информационен Еразъм+ ден – открито мероприятие за студенти, преподаватели и непреподавателски състав на ТУ – Габрово. Мероприятието е насочено към запознаване със същността и целите, условията за участие, възможностите, ползите и переспективите на програма "Еразъм+" и проекта на ТУ-Габрово “Образователна мобилност за граждани”, сектор “Висше образование” - Мобилност на студенти и персонал от висши училища между програмни страни.


Ще бъдат обсъдени практическите аспекти: университетите - партньори; избора на подходящ университет за обучение/практика; процедурите по селекция и кандидатстване; размера на получаваните субсидии; процедурите по признаване на периода на обучение/практика; особености на кандидатстването в някои университети.


Всички заинтересовани са поканени да присъстват!

 

Организатор:
Университетски център за международни и национални програми и проекти

 

 

 

 

Последно на сайта

Научна дейност

 

 

Научноизследователската дейност в Технически университет - Габрово е проучвателна, аналитична, прогнозна, експертна, развойна, технологична, нормативна, внедрителска и други творчески дейности, които увеличават обема на научните знания.

 

 

 

Проф. дтн инж. Райчо Иларионов - Ректор 

Tехнически университет - Габрово е водеща институция за подготовка на висококвалифицирани кадри и провеждане на научни изследвания, отговарящи на европейските стандарти.

Създаден през 1964 година, днес Технически университет-Габрово е модерен европейски университет в обучението по модерни специалности в областта на техниката, технологиите, икономиката, социалната сфера и администрацията. Високото научно ниво, съвместната дейност с бизнеса и високо квалифицираният академичен състав го правят предпочитано учебно заведение. Неговите учебни планове и програми са съобразени със съвременните пазарни условия и изискванията на бизнеса за подготовка на висококвалифицирани специалисти. ТУ-Габрово е акредитиран от Национална агенция по оценяване и акредитация НАОА, Международното сдружение по инженерна педагогика IGIPи от Европейската професионална  асоциация за инженери FEANI. В него е изградена Система за управление на качеството и е сертифициран по стандарт ISO9001:2000 и ISO9001:2008 от DQSGmbHи IQNet. Обучението в Технически университет – Габрово е предизвикателство за младите хора. ТУ-Габрово с право се гордее със своите възпитаници, успешно реализирали се в страната и в чужбина и допринасящи с професионалната си компетентност за развитието на съвременната наука и практика.

founders2