Календарен график

КАЛЕНДАРЕН  ГРАФИК

за приемане на студенти в Технически университетГаброво

за образователно-квалификационна степен “бакалавър”

за учебната 2020-2021 г.

 

Видове дейности Срокове
1

Приемане на кандидатстудентски

документи

от 15.06. до 28.06.2020 г.

/включително събота и неделя/

2

Провеждане на конкурсните изпити:

- математика

- общотехническа подготовка

- бълг. език и литература

- география

 

02.07.2020 г.

02.07.2020 г.

01.07.2020 г.

01.07.2020 г.

3 Обявяване на резултатите от изпитите до 03.07.2020 г.
4 Обявяване на резултатите от първо класи­ране 03.07.2020 г.
5  Записване след първо класиране от 04.07. до 07.07.2020 г. 
6 Обявяване на резултатите от второ класиране  08.07.2020 г. 
7 Записване след второ класиране  от 09.07. до 12.07.2020 г. 
8 Обявяване на резултатите от трето класи­ране  13.07.2020 г. 
9 Записване след трето класиране   от 14.07. до 16.07.2020 г.
 10  

Приемане на документи за попълване на

незаети места и записване

 

 

от 17.07.2020 г.

 

Последно на сайта

Проф. д-р инж. Илия Железаров -  Ректор на ТУ Габрово

I Zhelezarov1

Tехнически университет - Габрово е водеща институция за подготовка на висококвалифицирани кадри и провеждане на научни изследвания, отговарящи на европейските стандарти. Създаден през 1964 година, днес Технически университет - Габрово е модерен европейски университет в обучението по модерни специалности в областта на техниката, технологиите, икономиката, социалната сфера и администрацията. Високото научно ниво, съвместната дейност с бизнеса и високо квалифицираният академичен състав го правят предпочитано учебно заведение. Неговите учебни планове и програми са съобразени със съвременните пазарни условия и изискванията на бизнеса за подготовка на висококвалифицирани специалисти. ТУ-Габрово е акредитиран от Национална агенция по оценяване и акредитация НАОА, Международното сдружение по инженерна педагогика IGIPи от Европейската професионална  асоциация за инженери FEANI. В него е изградена Система за управление на качеството и е сертифициран по стандарт ISO9001:2000 и ISO9001:2008 от DQSGmbHи IQNet. Обучението в Технически университет – Габрово е предизвикателство за младите хора. ТУ-Габрово с право се гордее със своите възпитаници, успешно реализирали се в страната и в чужбина и допринасящи с професионалната си компетентност за развитието на съвременната наука и практика.