Технически университет - габрово

Мисия - образование!

Технически университет - Габрово е акредитирано държавно висше училище с 52 годишна история.

Кандидатствайте при нас

Кандидатстудентски прием

Запознайте се с нашите бакалавърски и магистърски програми!

Технически университет - Габрово предлага 17 бакалавърски, 25 магистърски и 26 докторски програми

Вижте всички специалности

Еразъм+

Новата европейска програма за образование и обучение!

Еразъм+ е новата програма на Европейския съюз в областите на образованието, обучението, младежта и спорта за периода 2014 – 2020 г.

Вижте още

Проект: BG05M2OP001-1.002-0023

Център за компетентност “Интелигентни мехатронни, eко- и енергоспестяващи системи и технологии”

Вижте още

Календарен график

КАЛЕНДАРЕН  ГРАФИК


за приемане на студенти в Технически университет–Габрово
за образователно-квалификационна степен “бакалавър”
за учебната 2018-2019 г.

 

Видове дейности Срокове
1

Приемане на кандидатстудентски

документи

от 18.06. до 01.07.2018 г.

/включително събота и неделя/

2

Провеждане на конкурсните изпити:

- математика

- общотехническа подготовка

- бълг. език и литература

- география

 

04.07.2018 г.

04.07.2018 г.

03.07.2018 г.

03.07.2018 г.

3 Обявяване на резултатите от изпитите до 06.07.2018 г.
4 Обявяване на резултатите от първо класи­ране 06.07.2018 г.
5 Записване след първо класиране от 07.07. до 10.07.2018 г.
6 Обявяване на резултатите от второ класиране 11.07.2018 г.
7 Записване след второ класиране ­от 12.07. до 15.07.2018 г.
8 Обявяване на резултатите от трето класи­ране 16.07.2018 г.
9 Записване след трето класиране от 17.07. до 19.07.2018 г.
10

Приемане на документи за попълване на

незаети места и записване

  

от 20.07.2018 г.

 

Точното спазване на сроковете е абсолютно необходимо и е гаранция за недопускане на риск за отпадане от конкурса и класирането.

Важни адреси:

www.ksp.tugab.bgпълна информация за кандидатстудентския прием;

-   http:/umis.tugab.bg/ksp - mерсонален сайт на кандидат-студента (дата и място за провеждане на изпити, резултати, балообразуване, класиране);

-   http://umis.tugab.bg/online/ - on-line кандидатстване;

-   Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите. за въпроси и отговори.

Телефони за връзка: 066/801 219;      0878 626 167;    0898 462 282;

Последно на сайта

Предстоящи събития

Научна дейност

 

 

Научноизследователската дейност в Технически университет - Габрово е проучвателна, аналитична, прогнозна, експертна, развойна, технологична, нормативна, внедрителска и други творчески дейности, които увеличават обема на научните знания.

 

 

 

Проф. дтн инж. Райчо Иларионов - Ректор 

Tехнически университет - Габрово е водеща институция за подготовка на висококвалифицирани кадри и провеждане на научни изследвания, отговарящи на европейските стандарти.

Създаден през 1964 година, днес Технически университет-Габрово е модерен европейски университет в обучението по модерни специалности в областта на техниката, технологиите, икономиката, социалната сфера и администрацията. Високото научно ниво, съвместната дейност с бизнеса и високо квалифицираният академичен състав го правят предпочитано учебно заведение. Неговите учебни планове и програми са съобразени със съвременните пазарни условия и изискванията на бизнеса за подготовка на висококвалифицирани специалисти. ТУ-Габрово е акредитиран от Национална агенция по оценяване и акредитация НАОА, Международното сдружение по инженерна педагогика IGIPи от Европейската професионална  асоциация за инженери FEANI. В него е изградена Система за управление на качеството и е сертифициран по стандарт ISO9001:2000 и ISO9001:2008 от DQSGmbHи IQNet. Обучението в Технически университет – Габрово е предизвикателство за младите хора. ТУ-Габрово с право се гордее със своите възпитаници, успешно реализирали се в страната и в чужбина и допринасящи с професионалната си компетентност за развитието на съвременната наука и практика.

founders2