ВАЖНА ИНФОРМАЦИЯ

  Applied Sciences, издание на MDPI, IF=2.838, подготвя специален брой (https://www.mdpi.com/journal/applsci/special_issues/C1K1B4Q387), посветен на “Application of Diamond Burnishing to Improve the Performance of Materials”. Гост-редактори на броя са проф. дтн Йордан Т. Максимов и проф. дн Галя В. Дунчева. Съобщение от гост редакторите...

ПОСЛЕДНИ НОВИНИ

03 Февруари 2023

Технологичният парк на Технически университет – Габрово стана част от асоциация на научно-технологичните паркове. С подписването на меморандум за сътрудничество със София Тех Парк ще се създадат още повече възможности за привличане на таланти, създаване на нови разработки, трансфер на знания и...

02 Февруари 2023

На 01.02.2023 г. Ректорът на Технически университет – Габрово – проф. Илия Железаров, председателя на Технологичния парк към Университета – проф. Райчо Иларионов и господин Васил Караиванов, председател на управителния съвет на "София Тех Парк" и Тодор Младенов, изпълнителен директор на “София Тех...

01 Февруари 2023

На 01.02.2023 г. ще се подпише меморандум за сътрудничество между София Тех Парк и Технологичния парк на Технически университет – Габрово. Основната цел на споразумението е двете институции да обединят усилията си за създаване на нови технологични разработки, трансфер на технологии и знания,...

27 Януари 2023

Регионален бизнес форум събра хора от бизнеса, науката, местната и държавната власт, за да обсъдят новите възможности за финансиране и сътрудничество, да се запознаят с добри примери и иновативни решения и актуалните данни за регионалния икономически профил. Събитието е първо от поредица...

19 Януари 2023

Национално представителство на студентските съвети организира XVI-тото издание на Национален приз СТУДЕНТ НА ГОДИНАТА, чиято цел е да отличи най-активните студенти във всички области на науката, изкуството и спорта. Студентите трябва да докажат своите постижения, представяйки документи за...

Ректор на ТУ Габрово - проф. д-р инж. Илия Железаров

I Zhelezarov1

          Tехнически университет - Габрово е водеща институция за подготовка на висококвалифицирани кадри и провеждане на научни изследвания, отговарящи на европейските стандарти. Създаден през 1964 година, днес Технически университет - Габрово е модерен европейски университет в обучението по модерни специалности в областта на техниката, технологиите, икономиката, социалната сфера и администрацията.

         Високото научно ниво, съвместната дейност с бизнеса и високо квалифицираният академичен състав го правят предпочитано учебно заведение. Неговите учебни планове и програми са съобразени със съвременните пазарни условия и изискванията на бизнеса за подготовка на висококвалифицирани специалисти. ТУ-Габрово е акредитиран от Национална агенция по оценяване и акредитация НАОА, Международното сдружение по инженерна педагогика IGIPи от Европейската професионална  асоциация за инженери FEANI.

         В него е изградена Система за управление на качеството и е сертифициран по стандарт ISO9001:2000, ISO9001:2008 и ISO9001:2015 от DQSGmbHи IQNet. Обучението в Технически университет – Габрово е предизвикателство за младите хора. ТУ-Габрово с право се гордее със своите възпитаници, успешно реализирали се в страната и в чужбина, и допринасящи с професионалната си компетентност за развитието на съвременната наука и практика.

 

 

OPNOIR black alumni black Nis black dmoodle black ppp broadcast black