Мога ли да ползвам оценките си от зрелостните изпити като оценки от конкурсни изпити?

- Завършилите средното си образование преди 2008г., не могат да полз­ват оценките си от зрелостните изпити като оценки от конкурсни изпи­ти.