Имам оплакване. Какво да направя?

- Молби и жалби по всички кандидатстудентски въпроси се от­пра­вят до Ректора. Отговорите по тях се дават писмено в двусед­ми­чен срок и са окон­ча­тел­ни.