Конкурс за участие в Преподавателска мобилност

Oбява:

Желаещите да проведат ЕРАЗЪМ преподавателска мобилност с цел преподаване в чуждестранно висше училище през академична 2012/2013 г., моля да представят до 13 юли 2012г. в УЦМНПП заявление за участие, в което посочат приемащото висше училище.

На сайта на програма Еразъм  http://www.tugab.bg/bg/erzmus-partners са публикувани висшите училища, с които Технически университет Габрово има подписани Еразъм споразумения за академична 2012/2013 г.

Удължаване на срока за кандидатстване:

Срокът за кандидатстване за участие в дейност „Преподавателска мобилност се удължава до 15.09.2012 г.