Контактна информация

При необходимост от информация, във връзка с обществени поръчки, можете да се свържете с нас на телефон 066 827 286 или на e-mail: mhristova@tugab.bg