Вътрешни правила за управление на цикъла на обществените поръчки в Технически Университет - Габрово

Върешните правила можете да изтеглите от тук.