СТИПЕНДИЯ “Ann Rainbird“ по програма “Work and Travel USA“

Уважаеми студенти,

Фирма Интеграл и спонсорираща организация “Council on International Educational Exchanges” (CIEE) отпускат една пълна стипендия по програмата Work and Travel USA за студент, които е израснал без родителска грижа или е без родители. Стипендията дава възможност за безплатно участие в лятната програма, която покрива таксата за участие в програмата с осигурена работна оферта, 5-месечна застраховка, такса за виза и SEVIS, както и двупосочен самолетен билет.

Кандидатите трябва да отговарят на следните условия:

  •           студенти редовно обучение;
  •           възраст 18-28 години;
  •           владеят английски език на средно ниво.

Студентите трябва да попълнят регистрационен формуляр в офисите на Интеграл и да предоставят следните документи:

  •       уверение с посочена година на завършването и достигнат успех от последната сесия;
  •       копие на студентска книжка;
  •           копие на лична карта.

При подаването на документите ще се попълнят кратък въпросник на английски език и ще се проведе събеседване с контултант на „Интеграл“.

Формулярите за участие и посочените документи ще се приемат до 28.02.2018 г. (включително).