ВАЖНА ИНФОРМАЦИЯ

06 Юни 2023

С решение №206/07.04.2022 г. на Министерски съвет е одобрена Националната програма „Млади учени и постдокторанти-2“ (МУПД-2), по която Технически университет – Габрово е бенефициент. Специфична цел на МУПД-2 е привличане, задържане и развитие на висококвалифицирани млади учени и постдокторанти, чрез което да се постигне устойчиво възпроизвеждане на научния капацитет на национално ниво. Програмата ще се изпълнява на 2 етапа с продължителност...

ПОСЛЕДНИ НОВИНИ

06 Юни 2023

На 05.06.2023 г. в библиотеката на Технически университет – Габрово студенти от всички специалности се срещнаха с представители на Siemens България в рамките на семинара "Digital Industry Innovation days 2023“. Технически университет – Габрово беше избран от компанията като локация за демонстриране на най-съвременните технологии в областта на автоматизацията. Основен акцент в събитието беше уникалният демонстрационен камион Siemens ProfiNet Truck, пристигнал от Германия. Демо камионът е част...

01 Юни 2023

Изпълнителна агенция „Програма за образование“ – Управляващ орган на „Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ (ОПНОИР) 2014-2020 организира на 15 юни 2023 г. в библиотеката на Техническия университет – Габрово регионална среща „От наука към иновации“. Срещата е продължение на инициативата за стимулиране на контактите и изграждането на партньорства между центровете за върхови постижения (ЦВП) и центровете за компетентност (ЦК), финансирани по Приоритетна ос 1...

29 Май 2023

  Технически университет - Габрово в партньорство със Siemens България, Направление Дигитални индустрии, организират семинар на тема „DI Innovation Days 2023”, който ще се състои на 05.06.2023 г. в Конферентната зала на Университетската библиотека. В поредица презентации и демонстрации ще бъдат представени новости и решения, базирани на TIA (Totally Integrated Automation) в областта на Индустриалната автоматизация и Motion control. Акценти на представянето ще бъдат теми като...

Последно на сайта

Ректор на ТУ Габрово - проф. д-р инж. Илия Железаров

I Zhelezarov1

          Tехнически университет - Габрово е водеща институция за подготовка на висококвалифицирани кадри и провеждане на научни изследвания, отговарящи на европейските стандарти. Създаден през 1964 година, днес Технически университет - Габрово е модерен европейски университет в обучението по модерни специалности в областта на техниката, технологиите, икономиката, социалната сфера и администрацията.

         Високото научно ниво, съвместната дейност с бизнеса и високо квалифицираният академичен състав го правят предпочитано учебно заведение. Неговите учебни планове и програми са съобразени със съвременните пазарни условия и изискванията на бизнеса за подготовка на висококвалифицирани специалисти. ТУ-Габрово е акредитиран от Национална агенция по оценяване и акредитация НАОА, Международното сдружение по инженерна педагогика IGIPи от Европейската професионална  асоциация за инженери FEANI.

         В него е изградена Система за управление на качеството и е сертифициран по стандарт ISO9001:2000, ISO9001:2008 и ISO9001:2015 от DQSGmbHи IQNet. Обучението в Технически университет – Габрово е предизвикателство за младите хора. ТУ-Габрово с право се гордее със своите възпитаници, успешно реализирали се в страната и в чужбина, и допринасящи с професионалната си компетентност за развитието на съвременната наука и практика.

 

 

OPNOIR black alumni black Nis black dmoodle black ppp broadcast black