Бюра за прием на документи ЦКПИ

БЮРА НА ЦЕНТЪРА ЗА КАНДИДАТСТУДЕНТСКА ПОДГОТОВКА И ИНФОРМАЦИЯ (ЦКПИ) ЗА ПРИЕМ НА КАНДИДАТСТУДЕНТСКИ ДОКУМЕНТИ

www.ckpi-bg.com, e-mail: info@ckpi-bg.com

и национален телефон на ЦКПИ - 0879 120 470 за информация

Благоевград, ул. Св.св. Кирил и Методий № 29, тел. 0887 / 886 012

Бургас,бул. “Гладстон” 47, / Младежки културен център /,тел. 0888 / 305 539 и 0885 / 754 436

Варна, ул. Христо Ботев 3 А, /ЦИО „Вектор”/ , тел. 052 / 612 266

Велико Търново, ул. ”Христо Ботев” 19, вход север, ет.2, зала 201, тел. 062 / 63 36 52 и 0882 / 476287

                                  ул. ”Христо Ботев” 19, ВТУ"Св.св Кирил и Методий", Учебен корпус 5, тел. 062 / 63 36 52 и 0882 / 476287, (след 4.06.20018 г.)

Видин, ул.“Екзарх Йосиф І” № 17, ОУ ”Климент Охридски”, тел. 0887 / 327768

Враца, ул."Мито Орозов" № 59,  ВТУ"Св.св.Кирил и Методий"- филиал Враца, тел. 092 / 641 086 и 0886 / 981 155

Габрово, Площад 1-ви май № 1 В, ет.2., тел. 0878 / 26 42 02

                ул. "Хаджи Димитър" № 4, Технически университет - Ректорат, тел. 0878 / 26 42 02, (след 4.06.20018 г.)

Добрич, ул. България 1, /Централна кооперативна банка/,  тел. 058 / 580 623, 0899 / 298 593 и 0876 / 650 417

Казанлък, Хуманитарна гимназия "Св. Св. Кирил и Методий", тел. 0431 / 62 567 ; 0878 / 799 297 и 0898 / 309 636

Кърджали, СОУ "Отец Паисий", тел: 0886 / 676 146

Кюстендил,,ул. „Осми март” № 8, тел. 0876/ 796522

Ловеч,ул.”Съйко Съев “ 31 /Технически колеж/, тел. 0886 / 430997

Монтана,   ул.”Трети март” 98, ет.1., / Младежки дом / , тел. 0899 / 161 101

Пазарджик, ул. "Ген. Гурко” 2, ет. 2., офис, /сградата на Хебърстрой/, тел. 0898 / 831 917

Перник, площад Кракра, Общински младежки дом, тел. 0878 / 344 258

Петрич, ул. „Отец Паисий” № 3, ПГИТ „Проф. д-р Ас. Златаров”, тел. 0887 / 886 012

Плевен, бул. „Русе” № 10 А, /Сградата на асансьорни сервизи/, тел. 0898 / 684 844 и тел. 0889 / 223 961

Пловдив, ул. „Петко Д. Петков" № 4, ет. 2, тел. 0888 / 645 158

Разград, ул. "Антим I" № 1,Читалище "Развитие", ет. 3, тел. 0894 370 069

Русе, ул. Николаевска” 66, ет.1., /Стоматологията/, тел. 0883 / 302 069

Силистра, бул. "Македония” 121, / ПГСУАУ “Атанас Буров” /, тел. 0889 / 909 141 и тел. 0888 / 111 147

Сливен, бул."Братя Миладинови" № 18, / в сградата на Регионално управление на образованието/, тел. 0879 / 384 769

Смолян, бул. "България" 58, етаж 2, /Бивш профсъюзен дом/, тел. 0301 / 63 763

София, бул. Кл. Охридски" № 2, Център за следдипломна квалификация към УНСС, стая 202, тел. 0887 / 060 375

Стара Загора, ул. "Армейска" 9, / в сградата на Института за квалификация на учители, до Музикалното училище/,

тел. 042 / 257 103и тел. 042 / 646 107

Търговище, ул. „Славейков” № 4, ет. 2., офис 210, /Дом на техниката/, тел. 0896 368 636

Хасково, Народно читалище "Заря", ет.1., /Централен вход/ , тел. 038 / 665 413 и 0887 / 035 598

Шумен, ул. "Съединение” 105, / Младежки дом /, тел. 0887 / 225 112 и 054 / 800 505

Ямбол, ж.к Диана, Студентски общежития, блок 14, тел. 0886 / 853 731 и 0888 / 973 979