ПДФ Печат Е-мейл

График на допълнителните изпитни дати за бакалаври редовно обучение за летен семестър на 2013-2014 г.

 

Предварителните кандидатстудентски изпити в ТУ – Габрово ще се проведат на: 26 април и 21 юни 2014 г. - по математика, български език и литература, география и общотехническа подготовка на всички дати.

Предварителните изпити ще се проведат паралелно в: Габрово, Монтана, Плевен, Стара Загора и Хасково. Документи ще се приемат в Габрово и още в 28 града на страната, посочени на страницата на университета.

Всеки кандидат-студент, има възможността да се яви на няколко изпита, което му дава шанс за постигане на по-високи резултати и съответно по-висок бал при класирането.

Заявленията за предварителните изпити ще бъдат на разположение на кан­­дидатите в сграда Ректорат, където ще се осъществява приемът на до­ку­мен­ти, както и в бюрата по места.

On-line кандидатстване на адрес: http://umis.tugab.bg/online/

Таксите за явяване на един изпит са 25 лв. и за всеки следващ по 15 лв.

Кандидатите, явили се на предварителните изпити или положили из­пит on-line, в зависимост от техните желания и постигнати резултати се класират през цялата година  по специалност за редовно или задочно обу­че­ние за 50 % от местата  държавна поръчка. Системата за класиране е разработена и се поддържа в ин­фор­ма­ци­он­на­та система на университета. Те запазват правото си да се запишат преди  обя­вя­ване на първо класиране по допълнително изготвен график.

Телефони за контакт: 066 801 219; 066 827 229; 066 827 350

 

ВЗЕМЕТЕ В АВАНС, ОПОЛЗОТВОРЕТЕ ПРЕДОСТАВЕНАТА ВИ ВЪЗМОЖНОСТ!

 
ГРАФИК НА УЧЕБНИЯ ПРОЦЕС за учебната 2013/2014 г. ПДФ Печат Е-мейл

 
film indir Oyun oyna