Седмично разписание за учебна година 2020 / 2021 г.

Специалност Автомобилно машиностроене и Текстилна техника и технология

Специалност Електротехника

Специалност Компютърни системи и технологии

Специалност Машиностроене

Теми за Дипломни работи – Випуск 2020г.

 

примерни теми  за дипломни работи – випуск 2020 г.


 

При доц. д-р инж. Пенчо Пенчев
1. Изграждане на мрежови кабели – Изх. Данни: UTP Cat.5e; IEEE-802.3; EIA/TIA-568 A/B
2. Изграждане на безжични локални мрежи – Изх. Данни: IEEE-802.11b, IEEE-802.11g; инфраструктурна мрежа от тип AP-Client;
3. Адресиране в Интернет. DHCP – същност и конфигурации – Изх. Данни: IP v.4; разделяне на 5 подмрежи; IP адрес: 192.168.10.0/24;
4. Маршрутизиране в Интернет – Изх. Данни: Протокол RIP v.1/v.2;
5. Компютърни архитектури. Сравнение между мостова и хъбова архитектури. (Изграждане на лабораторно упражнение).
6. Теми – предложени от студенти, спец. „КСТ“ – 2 теми.

 

При доц. д-р инж. Боян Стойчев
1. Проектиране на механизми в CAD среда -3 теми;
2. Инженерни проблеми, предложени от студентите - 2 теми.

 

При доц. д-р инж. Н. Драганов
1. Изработване на дигитален термометър.
2. Изработване на безконтактен амперметър.
3. Изработване на активен регулатор на cos φ.
4. Изработване на цифров контролен електромер.

 

При гл. ас. д-р инж. Мирослав Славов
1. Изграждане на безжична свързаност между отдалечени сгради.
2. Изграждане на локална компютърна мрежа за нуждите на малък офис.
3. Изграждане на мрежа клиент-сървър.
4. Изграждане на домашна свързаност към Интернет.
5. Изграждане на виртуална частна мрежа.

 

При гл. ас. д-р инж. Милко Дочев
1. Техническа диагностика на енергетични съоръжения в АЕЦ.
2. Разработка на електромеханичен вибратор.
3. Разработка на натоварващо устройство за електромеханични системи.
4. Проектиране на реконструкция на мрежа ниско напрежение
5. Енергийна ефективност на електроинструменти.
6. Свободни теми, по задания на фирми-потребители.

 

При гл. ас. д-р инж. Стефан Стойчев
1. Проектиране на хибриден автомобил.
2. Диагностика на автомобил.
3. Дисперсионен анализ на технологичен процес.
4. Проектиране окачване на товарен автомобил.
5. Изследване на шум в транспортната техника.
6. Предназначение, диагностика и ремонт на централен диференциал.
7. Охладителна система в автомобил. Проектиране, диагностика и ремонт.

 

При гл. ас. д-р инж. Мадлена Жилевска
1. CAD/CAM системи за проектиране на облекло.
2. Автоматизирано проектиране на дамски пуловер.
3. Лабораторен стенд за изследване на неуправляем токоизправител.
4. Симулационно изследване на електрическа схема с приложна програма по избор.
5. Автоматизирани системи в машиностроенето.
6. Свободни теми по предложение на студента.

 

При гл. ас. д-р инж. Антоанета Хинова
1. Създаване на сайт на рекламна агенция. (Особености, архитектура на сайта, сравнителен анализ и оценка на подобни сайтове).
2. Приложение на оптроните в компютърната техника. (Какво представляват оптроните?
Кои оптрони се използват за предаване и обработка на информация? (Обзор на оптроните и оптоелектронните интегрални схеми в компютърната техника)
3. Безжични сензори в охранителната техника. (Обзор, параметри, приложение в охрана на сграда).
4. Управление на автоматизирана врата с програмируем логически контролер. (Избор на контролер, схема, компютърна симулация)
5. Свободни теми по предложение на дипломантите.

 

При ас. инж. Иван Георгиев:
1. Анализ и синтез на механизмите на сложна техническа система;
2. Изграждане на система за видеонаблюдение;
3. Разработване на процес.
4. Технологичен процес за изработване на детайл;
5. Теми по предложение на студента.

 

При ас. инж. Цветан Найденов:
1. Синхронен генератор с постоянни магнити.
2. Постояннотоков електрически генератор с постоянни магнити.
3. Възобновяеми електрически източници (PV - системи).

 

 

Полагане на изпити с индивидуални протоколи

 (чрез средствата на информационните и комуникационните технологии) 

Студентите от I до III курс,   с неположени изпити от зимен семестър на текущата 2019/2020 г. и студенти с неположени изпити от предходни учебни години (действащи студенти и студенти с прекъснати студентски права) могат да се явяват на изпитните дати за студенти от I и II курс, обявени в сайта на Технически колеж – Ловеч  с индивидуален протокол

За издаване на индивидуален протокол, студентът го заявява чрез:

  • подаване на заявление до Директора на Технически колеж по ОБРАЗЕЦ  което се подава поне 5 дни преди провеждане на изпита/изпитите;
  • копие или снимка на документа за платена такса (на името на студента, който ще полага изпит) за издаване на индивидуален протокол. Като основание за плащане се посочва: такса за издаване на индивидуален протокол. Документът за превод може да включва сумата от такси за няколко изпита.

Банкова сметка на Технически университет – Габрово

ДСК ЕАД - Габрово,
IBAN: BG83STSA93003110006000,
BIC: STSABGSF


 

  • Таксата се заплаща само от студенти, които имат неположени изпити от предходни учебни години.
  • В заявлението може да се заявят няколко дисциплини за явяване на изпит (дисциплините се изписват изцяло).
  • Студентът представя актуален е-mail адрес (изписан четливо), по който се осъществява връзка с него.
  • Студентите могат да полагат само по един изпит на ден.
  • До изпит се допускат само студенти, които имат заверка на семестъра, в който е заявената за полагане на изпит дисциплина.

Заявлението до Директора и документът за платена такса (само в случаите, в които е необходимо) се изпращат на е-mail адресите на Завеждащ административна служба и Инспектор УД.

 

Завеждащ административна служба:

инж. Теменуга Пенкова

тел. 0879946696

ел. поща: tklovech@mail.bg

Инспектор УД:

инж. Антоанета Дикова

тел. 0879946697

ел. поща: dss80@mail.bg

 

След положителна резолюция от Директора на ТК-Ловеч, Инспектор УД генерира  индивидуални протоколи, и го изпраща на съответния преподавател чрез e-mail за разрешените явявания на студенти на изпит, заявените дати на изпита и посочените актуални e-mail адреси на студентите.

Всеки преподавател електронно поканва студента за явяване на изпита, студентът потвърждава явяването си, след което преподавателят изпраща указания за изпита и провежда изпита с използване на ИКТ.

След приключване на изпита Преподавателят вписва  оценката в изпитния протокол и го  връща чрез e-mail на Инспектор УД в ТК- Ловеч.