Седмично разписание, "ЛЕТЕН" семестър на учебната 2019/2020 год.

 

ГРАФИК ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ДИСТАНЦИОННО ОБУЧЕНИЕ - Дванадесета седмица 04.05.2020г. до 08.05.2020г.

ГРАФИК ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ДИСТАНЦИОННО ОБУЧЕНИЕ - Тринадесета седмица 11.05.2020г. до 15.05.2020г.

ГРАФИК ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ДИСТАНЦИОННО ОБУЧЕНИЕ - Четиринадесета седмица 18.05.2020г. до 22.05.2020г.

ГРАФИК ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ДИСТАНЦИОННО ОБУЧЕНИЕ - Петнадесета седмица 25.05.2020г. до 29.05.2020г.

 

Забележки: