ТАКСИТЕ ЗА ОБУЧЕНИЕ


се внасят по сметката на Технически Университет – Габрово

 

ДСК ЕАД - Габрово
IBAN: BG83STSA93003110006000
BIC: STSABGSF


като ЗАДЪЛЖИТЕЛНО се вписват трите имена на студента, фак. №, специалност и семестър.