Съобщение относно TechCo-Lovech 2020

Срокът за получаване на заявки за участие в Научна конференция TechCo-Lovech 2020 се удължава до 15.06.2020 година.

Вносната бележка с платената такса се представя в деня на конференцията.

Тези, които не могат да присъстват трябва да изпратят сканирана платената такса.

Всеки участник заплатил такса има право:

  • да представи до 2 доклада;
  • да получи:
    • програма на конференцията;
    • сборник с отпечатаните доклади.

Сборникът с доклади ще се изпрати допълнително на участниците.

Таксата за участие след приемане на доклада трябва да бъде преведена по сметката на Технически университет - Габрово:


ДСК ЕАД - Габрово

IBAN: BG89STSA93003177328160

BIC: STSABGSF


Тези от Вас, които искат фактура, моля в 5-дневен срок от датата на плащането да изпратят необходимите данни за издаване на фактура.