Национална научна конференция TechCo 2022

Image

На 1 Юли 2022г. в Технически колеж – Ловеч се проведе VI-та Национална научна конференция TechCо-2022г. Председателят на програмния комитет доц. д-р инж. Никола Драганов откри Научната сесия. Участниците бяха приветствани от Ректора на Технически университет – Габрово проф. д-р инж. Илия Железаров, Областният управител на град Ловеч – Виктор Стойчев и представители на бизнеса в град Ловеч.

Както всяка година конференция TechCo даде възможност на участниците да представят своите научни идеи и постижения в различни области.

Рецензирани бяха 45 доклада, като се допуснаха 27. Представените доклади бяха разделени в четири научни секции – секция „Електротехника ,електроника, комуникационна и компютърна техника“, секция „Педагогически науки, икономика и управление“ , секция „Природни науки“ и секция „Машиностроене и уредостроене“.

Национална научна конференция TechCo 2022

 

На 1 Юли 2022г. в Технически колеж – Ловеч се проведе

VI-та Националната научна конференция TechCо-2022г.