График за провеждане на поправителни изпити 2021 год. от студенти по дисциплините от изминал семестър, които не са положени в срок или са получили слаба оценка.

Водещ преподавател

ОКТОМВРИ

2021 год.

НОЕМВРИ

2021 год.

ДЕКЕМВРИ

2021 год.

Дисциплина

Час

Зала

E-mail

доц. д-р инж. Н. Драганов

20; 21; 25

22; 24; 25

13; 15; 16

По всички дисциплини

10:00

Online

nikola_draganov@mail.bg

доц. д-р инж. Б. Стойчев

6; 7

10; 18

15; 16

По всички дисциплини

08:00

1207

ТК-Ловеч

bobist_2002@abv.bg

гл. ас. д-р инж. М. Дочев

5; 12

9; 16

7; 14

Електрически апарати

 

13:00

 

1207

ТК-Ловеч

dochev@mail.bg

ЕМУ

Електрически машини

гл. ас. д-р инж. М. Жилевска

4; 18

8; 15

13; 20

Автоматизация и CAD системи в индустрията

9:00

1407

ТК-Ловеч

mzhilevska@abv.bg

Електротехника и електроника

13:00

14; 15

11; 12

9; 10

Цифрова схемотехника

09:00

Цифрова и микропроцесорна техника

13:00

28; 29

25; 26

23

Микропроцесорна техника

09:00

МЕХ

13:00

гл. ас. д-р инж. Ст. Стойчев

4; 6;

3; 11

1; 9

НТМ; ЗТА; ТСР

09:00

1305

ТК-Ловеч

s.stoychev@abv.bg

18; 20

17; 25

15; 23

                   ТМ; АТ; ДВГ; ТМ - проект

гл. ас. д-р инж. А. Хинова

8

19

10

Електроматериалознание

09:00

1-ви курс

1407

ТК-Ловеч

hinovi@abv.bg

8

18

10

Организация на компютъра

13:00

3-ти курс

15

26

17

Преобразувателна техника

09:00

2-ри курс

15

26

17

Теоретична електротехника

13:00

1-ви курс

ас.  инж. И. Георгиев

15; 22

5; 12

10; 17

По всички дисциплини

09:00

1310

ТК-Ловеч

ivgeorg87@abv.bg

ас. инж. Цв. Найденов

15

12

10

Битова електротехника

09:00

1405

ТК-Ловеч

cvetannaidenov1@abv.bg

15

12

10

Технологии в електротехниката

14:00

22

26

17

Електрообзавеждане на

производствени машини

09:00

22

26

17

ЕРЕМА

14:00

ас. инж. Г. Михайлов

-

-

-

-

-

-

genadi03@gmail.com

Забележка: Три дни преди датата за провеждане на изпит всеки студент да заяви , че ще се явява на изпит, като потвърди на електронната поща, на водещия преподавател.

Всеки студент е длъжен да представи в деня на изпита, ИЗПИТЕН ПРОТОКОЛ генериран от учебен отдел.