График за провеждане на изпити по дисциплините от летен семестър на студентите от първи и втори курс за учебната 2020-2021 год.

Графика може да изтеглите от тук.