Съобщение за стипендии по ПМС № 90/2000 за предстоящата кампания по стипендии през зимния семстър 2021/2022 г

ГРАФИК

Дейност

Срок

Период на прием на документи за стипендия

29 септември - 12 октомври 2021 г.

Начало на подаване на документи за стипендии

29 септември 2021 г.

Край на подаване на документи за стипендии

12 октомври 2021 г. включително

Място на подаване на документи за стипендии

Стая № 1306, Учебен корпус на ТК - Ловеч

Време на подаване на документи за стипендии

от 15.00 ч. до 17.00 ч.

Период за допълване на документи и възражения

от 13.10.2021 г. до 15.10.2021 г.

Публикуване на класирането

20  октомври 2021 г.

Период на документите за брутен доход

от 01.03.2021 г. до 31.08.2021 г.

Срок за изплащане на стипендиите

до 05 ноември 2021 г.