Заплащане на семестриална такса - ТК-Ловеч

1019607За записване за летен семестър на учебната 2020-2021 г. е необходимо  студентите да изпратят на е-mail адреса на съответната факултетна канцелария или да представят на място в съответната факултетна канцелария документ за внесена семестриална такса за обучение, заплатена по един от следните начини:

  • по банков път;

Банкова сметка на ТУ-Габрово

ДСК ЕАД - Габрово

IBAN: BG83STSA93003110006000

BIC: STSABGSF

При този начин на заплащане е необходимо студентите да изпратят на е-mail: dss80@mail.bg  на  факултетна канцелария копие или снимка на документа за платена семестриална такса. Като основание за заплащане се посочва факултетен номер, ЕГН и трите имена на студента.

  • на място в касата на ТК –Ловеч –  стая 1306.
  • чрез онлайн магазина“ на ТУ-Габрово ;