Декларация за здравно осигуряване на учащите се във висшите училища

Декларацията може да изтеглите от тук.

Забележка: Попълва се и се изпраща подписана /в pdf на e-mail: tklovech@mail.bg/