Съботно-неделни консултации, зимен семестър 2020 /2021г.

ТЕХНИЧЕСКИ  КОЛЕЖ  -  ЛОВЕЧ

катедра „Машиностроене, компютърни системи и електротехника” 

ГРАФИК ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА СЪБОТНО-НЕДЕЛНИ КОНСУЛТАЦИИ

по  ДИСЦИПЛИНИТЕ от ЗИМЕН семестър на учебната 2020-2021 год.

 

 

  Водещ преподавател

Дати за КОНСУЛТАЦИИ

(по всички водени дисциплини)

 

Зала  

за м. октомври

 

е – mail

 

м. Октомври

м. Ноември

м. Декември

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

доц. д-р П. Пенчев

17

28

12

1303

p_k_penchev@abv.bg

доц. д-р Б. Стойчев

31

28

12

1206 (1308)

bobist_2002@abv.bg

доц. д-р Н. Драганов

3, 17, 24

7, 14

5, 12

1206 (1406)

nikola_draganov@mail.bg

гл. ас. д-р Ст. Стойчев

24, 31

14,28

12,19

1305 (1203)

s.stoychev@abv.bg

гл. ас. д-р М. Дочев

3,4

7,8

5,6

1207 (1301)

dochev@mail.bg

гл. ас. д-р М. Жилевска

3,4

7,8

12,13

1302 (1404)

mzhilevska@mail.bg

ас. д-р А. Хинова

11,25

22,29

13,20

1205 (1202)

hinovi@abv.bg

ас.  инж. И. Георгиев

3,17

21,28

5,12

1310 (1203)

ivgeorg87@abv.bg

ас. инж. Цв. Найденов

10, 24

14, 28

5, 12

1302 (1405)

cvetannaidenov1@abv.bg

от   ТУ- Габрово

 

 

 

   

гл. ас. д-р Пл. Данаилов

24,31

28,29

19,20

1309

pbdan@abv.bg

доц. Д. Изворска                     

17

28

12

1309

dizvor@tugab.bg

доц. д-р  Д. Генков                       

3

14

5

1303

dgenkov@tugab.bg

проф. Ст. Капралов                      

18

29

13

от 16 ч до 18ч

       Online      

s.kapralov@tugab.bg

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

гл. ас. д-р Ц. Златева

10, 24 (on-line)

7, 21 (on-line)

5, 12 (on-line)

 

tszlateva@abv.bg

доц. д-р  Д. Данков

         10,24

7,21

         19,20

1303

dankov@tugab.bg

гл. ас. д-р М. Славов

17, 24

14, 21

12, 19

1402

miroslav_slavov@mail.bg

доц. д-р  М. Пенев

3.4

7.8

5,6

Online

mpenev@tugab.bg

доц. д-р  Хр. Недев

17, 24

14, 21

12, 19

1404(1310)

christo@tugab.bg

доц. д-р  М. Колева

24

7

12

1310

kolevamilena@hotmail.com

доц. д-р  Кр. Друмев

10, 31

14, 28

5, 19

1404

kid@tugab.bg

доц. д-р  Пл. Цанков

3

7

5

Online - Teams

plamen@tugab.bg

 

Забележка:

1. Потвърдете присъствие, за съответните дати   на посочения e-mail  -  до вторник включително на текущата седмица.