График  за  провеждане  на изпити по дисциплините от  летен  семестър  на  студентите  от  трети курс  

График  за  провеждане  на изпити може да изтеглите от тук.