График за стипендии

 С Ъ О Б Щ Е Н И Е – Г Р А Ф И К

за стипендии по ПМС 90/2000 г. летен семестър на 2019/2020 уч. година

   

Уважаеми студенти,

Във връзка с въвеждането на извънредни мерки, с цел предпазване на разпространението и развитието на заболеваемостта от COVID-19,  се изменя графика за прием на документи за стипендии:

Считано от 16.03.2020 г. до 19.03.2020 г. включително ще се извършва прием на документи за стипендии чрез подаване на място (от 08.00 ч. до 17.00 ч.) във фоайето на Технически колеж - Ловеч, на служител от охраната - срещу подпис.

Уверения с изчислен успех ще се издава служебно от Учебен отдел.

Искане-декларация за отпускане на стипендии по ПМС № 90/2000 г. може да изтеглите от сайта на ТУ-Габрово.

Списък с кандидатите ще бъде публикуван на  25.03.2020 г.

Срок за възражения – до 27.03.2020 г. включително.

Класиране – на 06.04.2020 г. 

За допълнителна информация: тел.: 0879946698