Съобщение относно TechCo-Lovech 2019

 

Срокът за получаване на заявки за участие в Научна конференция TechCo-Lovech 2019 се удължава до 15.04.2019 година.

 

Вносната бележка с платената такса се представя в деня на конференцията.

Тези, които не могат да присъстват трябва да изпратят сканирана платената такса.

Ако Ви трябва фактура, след приемане на доклада и платена такса, е необходимо да изпратите данните.

Фактурата се издава в 5 дневен срок, след извършено плащане.

Сборникът с доклади ще се изпрати допълнително на участниците.


Новата банкова сметка на Технически Колеж –Ловеч е:

Технически университет –Габрово:
      ДСК ЕАД - Габрово
      IBAN: BG83STSA93003110006000
      BIC: STSABGSF