Класиране на стипендиантите от ТК-Ловеч за летен семестър на учебната 20/21г.

І. Стипендии по  чл. 2, ал. 1, т. 1 и чл. 7 от ПМС № 90/2000 г. по показател „среден семестриален успех” и/или „месечен доход на член от семейството на студента” на студенти обучаващи се във всички професионални направления:

по ред

Име, презиме, фамилия

    

     фак. №

 

сума

 

Стипендии за  успех  (5,50-5,99)

 

 

1

Диана Йотова Колева

180306

150,00

2

Преслав Красимиров Иванов

52093103

150,00

3

Иванка Николаева Маринова

190213

150,00

4

Костадин Стойчев Стойчев         

52093131

150,00

5

Десислава Панчева Йонова

52093107

150,00

6

Гергана Василева Андреева

52093108

150,00

 

Стипендии за успех /4,00 - 5,49 /и доход

   

7

Тодор Милков Иванов

180218

130,00

8

Саша Румянова Христова

52093102

130,00

9

Снежанка  Георгиева Георгиева

190403

130,00

10

Захарина Валентинова Райкова

190426

130,00

11

Русин Алексиев Русинов

180212

130,00

12

Милена Валентинова Чернина

190203

130,00

13

Красимир Илиев Михов

190221

130,00

14

Памела Миленова Иванова

180416

130,00

15

Калина Красимирова Нинчева

180412

130,00

 

Стипендии за студенти майки/баши с деца до 6г.

   

16

Ивайло Светославов Павлов

190427

130,00

17

Петя Георгиева Иванова

52091117

130,00

18

Цветелина Красимирова Николова

120401

130,00

19

Силвия Любомирова Пенчева

190418

130,00

20

Анелия Анатолиева Светлинова

180427

130,00

21

Анатоли Шибилев Аркадиев

190223

130,00

22

Айхан Елезов Чакъров

190205

130,00

23

Петко Венциславов Василев

52093124

130,00

24

Себелджан Селимова Бекирова

190413

130,00

25

Ивайло Стоилов Петров

190408

130,00

26

Йоанна Детелинова Георгиева

180411

130,00

27

Габриела Мирославова Михаилова

180426

130,00

28

Ичо Иванов Петров

52093119

130,00

29

Росица Доброславова Колева

52091109

130,00

30

Силвия Атанасова Иванова

52093101

130,00

31

Пламен Даниелов Дамянов

52093122

130,00

32

Нина Георгиева Попова

52093118

130,00

ІІ. Стипендии по чл. 2, ал. 1, т. 2 от ПМС № 90/2000 г. само по показател „среден семестриален успех” на студенти обучаващи се в приоритетни професионални направления:

№ по ред

Име, презиме, фамилия

 

фак. №

 

сума

 

Стипендии за отличен успех  (5,50-5,99)

 

 

1

Диана Йотова Колева

180306

150,00

2

Преслав Красимиров Иванов

52093103

150,00

3

Нина Георгиева Попова

52093118

150,00

4

Ася Димитрова Антонова

180302

150,00

5

Иванка Николаева Маринова

190213

150,00

6

Марияна Петрова Маринова

180312

150,00

7

Костадин Стойчев Стойчев

52093131

150,00

8

Десислава Панчева Йонова

52093107

150,00

9

Гергана Василева Андреева

52093108

150,00

 

Стипендии за успех  (4,00-5,49)

   

10

Тодор Милков Иванов

180218

130,00

11

Красимир Ангелов Захариев

180317

130,00

12

Василена Миладинова Гатева

52093104

130,00

13

Саша Румянова Христова

52093102

130,00

14

Петя Георгиева Иванова

52091117

130,00

15

Павел Атанасов Христов

180309

130,00

16

Ивайло Светославов Павлов

190427

130,00

17

Анита Пламенова Александрова

180301

130,00

18

Анелия Пламенова Атанасова

180311

130,00

19

Петя Иванова Бировска

180316

130,00

20

Снежанка Георгиева Георгиева

190403

130,00

21

Иваничка Милиева Иванова

52093106

130,00

22

Пламен Даниелов Дамянов

52093122

130,00

23

Захарина Валентинова Райкова

190426

130,00

24

Анатоли Шибилев Аркадиев

190223

130,00

25

Николай Владимиров Маврудиев

52092106

130,00

26

Силвия Любомирова Пенчева

190418

130,00

27

Айхан Елезов Чакъров

190205

130,00

28

Айчин Алтанай Мехмедов

52093112

130,00

29

Иванка Димитрова Христова

52091116

130,00

30

Русин Алексиев Русинов

180212

130,00

31

Милена Валентинова Чернина

190203

130,00

32

Ивайло Стоилов  Петров

190408

130,00

33

Мирослав Стефанов Христов

52091110

130,00

34

Красимир Антонов Петров

180403

130,00

35

Красимир Илиев Михов

190221

130,00

36

Йоана Детелинова Георгиева

180411

130,00

37

Исмет Шукриев Мочев

52092108

130,00

38

Габриела Мирославова Михайлова

180426

130,00

39

Памела Миленова Иванова

180416

130,00

40

Анелия Анатолиева Светлинова

180427

130,00

41

Цветомир Христов Гетов

52092102

130,00

42

Росица Доброславова Колева

52091109

130,00

43

Петко Венциславов Василев

52093124

130,00

44

Станислав Радоев Алексиев

52091104

130,00

45

Цветелина Красимирова Николова

120401

130,00

46

Наталия Милчева Пълевска

180422

130,00

47

Нели Венциславова Гетова

52092104

130,00

48

Ичо Иванов Петров

52093119

130,00

49

Калина Красимирова Нинчева

180412

130,00

50

Силвия Атанасова Иванова

52093101

130,00