valachev
 

Преподавани дисциплини:

  • Механика I и II;
  • Техническа Механика.

Научни интереси:

  • Динамика на текстилни нишки;
  • Изследване на движение на товар пренасян от кран.