Stoichev
 

Преподавани дисциплини:

  • Съпротивление на материалите;
  • Теория на механизмите и машините;
  • Техническа механика;
  • Компютърни методи за инженерен анализ;

Научни интереси:

  • Конструиране, изработване и изпитване на машиностроителни изделия;
  • Изпитване на материалите;
  • Умора на металите.