Гл. ас. д-р инж. Петър Начев Ненчев

P Nenchev

 

Преподавани дисциплини:

  • Машинознание и машинни елементи; Машинни елементи; Инженерна графика; Основи на дизайнерското проектиране.

Научни интереси:

  • Машинознание и машинни елементи; Промишлен дизайн; CADи CAEсистеми.