Проф. дтн инж. Йордан Т. Максимов

maximov
 

Роден на 03.10.1959 г в гр. Долна Оряховица.

Завършва машинно инженерство през 1985 г.

Защитава дисертация през 1990 г. за присъждане на научната степен "кандидат на техническите науки" (доктор).

Защитава дисертация през 2003 г. за присъждане на научнатастепен "доктор на техническите науки".

Доцент по механика (1995 г.).

Професор по механика (2004 г.).

Ръководител на лаборатория „Изпитания на металите”.

Главен редактор на списание „Journal of Technical University of Gabrovo”.

Член на Редакторския борд на международното научно списание Coupled Systems Mechanics.

Член на редакторския борд на украинските научни списания „Engineering, Energy, Transport AIC“ и „Vibrations in Engineering and Technology”.

Гост-професор за научни изследвания в университета в Anger, France.

Носител на златни медали на изложения за изобретения и иновации у нас и в чужбина (Brussels, 2011).

Рецензент в повече от 20 международни научни списания на Elsevier, SAGE, Springer и др., индексирани от Web of Science и Scopus.

Автор на над 170 научни статии у нас и чужбина (в списания на Elsevier, SAGE, Springer, Wiley); 16 книги; 2 монографии в чужбина; над 20 изобретения, защитени с патенти у нас и в чужбина (САЩ, Украйна, Русия).

Включен в: издания на Who's Who; както и в „International Biographical centre, Cambridge, England” – 2000 outstanding intellectuals of the 21st century. Personally nominated as the Cambrige blue book man of the year.

Удостоен със званието „Академик” на Академията на науките и висшето образование на Украйна (2013 г.).

Награден с медал за принос в развитието на науката от Президиума на Академията на науките и висшето образование на Украйна.

Преподавани дисциплини:

 • Теоретична Механика;
 • Съпротивление на материалите.

Научни интереси:

 • Механика на материалите
 • Повишаване на уморната дълготрайност на метални конструкционни елементи;
 • CAE системи в механика на непрекъснатата среда

Някои публикации в списания с импакт фактор

 1. Duncheva GV, Maximov JT, Ganev N, Anchev AP. Fatigue life enhancement of a D16AT aluminium alloy for aircraft components with fastener holes. Strength of Materials 52(1) (2020) 1-15.
 2. Maximov JT, Duncheva GV, Anchev AP, Dunchev VP, Ichkova MD. Improvement in fatigue strength of 41Cr4 steel through slide diamond burnishing. Journal of the Brazilian Society of Mechanical Sciences and Engineering (2020) 42:197 DOI: 10.1007/s40430-020-02276-8
 3. Maximov JT, Duncheva GV, Anchev AP, Dunchev VP. Smoothing, deep or mixed diamond burnishing of low-alloy steel components – optimization procedures. Int J Adv Manuf Technol 106 (2020) 1917-1929
 4. Maximov JT, Duncheva GV, Anchev AP, Ichkova MD. Slide burnishing – review and prospects. Int J Adv Manuf Technol 104 (2019) 785-801
 5. Maximov JT, Duncheva GV, Anchev AP, Amudjev IM. New method and tool for increasing fatigue life of a large number of small fastener holes in 2024-T3 Al-alloy. Journal of the Brazilian Society of Mechanical Sciences and Engineering (2019) DOI:10.1007/s40430-019-1709-8
 6. Maximov JT, Duncheva GV, Anchev AP, Ganev N, Dunchev VP. Effect of cyclic hardening on fatigue performance of slide burnishing components made of low-alloy medium carbon steel. Fatigue Fract Eng Mater Struct 42(6) (2019) 1414-1425
 7. Maximov JT, Duncheva GV, Anchev AP. A temperature-dependent, non-linear kinematic/isotropic hardening material constitutive model of the surface layer of 37Cr4 steel subjected to slide burnishing. Arabian Journal for Science and Engineering 44(6) (2019) 5851-5862
 8. Maximov JT, Duncheva GV, Anchev AP, Dunchev VP. Crack resistance enhancement of joint bar holes by slide diamond burnishing using new tool equipment. Int J Adv Manuf Technol 102 (2019) 3151-3164
 9. Maximov JT, Anchev AP, Duncheva GV, Ganev N, Selimov KF, Dunchev VP. Impact of slide diamond burnishing additional parameters on fatigue behaviour of 2024-T3 Al alloy. Fatigue Fract Eng Mater Struct. 42(1) (2019) 363-373
 10. Maximov JT, Dunchev VP. Investigation of dynamic response of “bridge girder – telpher – load” crane system due to telpher motion. Coupled Systems Mechanics 7(4) (2018) 485-507.
 11. Maximov, J.T., Duncheva, G.V., Anchev, A.P., Ganev, N., Amudjev, I.M., Dunchev, V.P. Effect of slide burnishing method on the surface integrity of AISI 316Ti chromium-nickel steel. J Braz. Soc. Mech. Sci. Eng. (2018) 40: 194. https://doi.org/10.1007/s40430-018-1135-3
 12. Maximov JT, Anchev AP, Dunchev VP, Ganev N, Duncheva GV, Selimov KF. Effect of slide burnishing basic parameters on fatigue performance of 2024-T3 high-strength aluminium alloy. Fatigue and Fracture of Engineering Materials and Structures 40(11) (2017) 1893-1904.
 13. Maximov J.T. ,  Anchev A.P.,  Duncheva G.V., Ganev N.,   Selimov K.F. Influence of the process parameters on the surface roughness, micro-hardness, and residual stresses in slide burnishing of high-strength aluminum alloys. Journal of the Brazilian Society of Mechanical Sciences and Engineering 39(8) (2017) 3067-3078.
 14. Duncheva G.V., MaximovJ.T., Ganev N. A new conception for enhancement of fatigue life of large number of fastener holes in aircraft structures. Fatigue and Failure of Engineering Materials and Structures 40(2) (2017) 176-189.
 15. Maximov JT, Duncheva GV, Amudjev IM, Anchev AP, Ganev N. A new approach for pre-stressing of rail-end-bolt holes. Proc. IMechE, Part C: J. Mechanical Engineering Science 231 (12) (2017) 2284-2290
 16. Maximov JT, Anchev AP, Duncheva GV. Modeling of the friction in tool-workpiece system in diamond burnishing process. Coupled Systems Mechanics 4 (4) (2015) 279-295.
 17. Duncheva GV, MaximovJT, Ganev N, Ivanova M. Fatigue life enhancemenet of welded stiffened S355 steel plates with noncircular openings. Journal of Constructional Steel Research 112 (2015) 93-107.
 18. Maximov J. T. A new approach to modeling the dynamic response of Bernoulli-Euler beam under moving load. Coupled System Mechanics 3(3) (2014) 247-265.
 19. Maximov J.T., Duncheva G.V., Anchev A.P., Amudjev I.M., Kuzmanov V.T. Enhancement of fatigue life of rail-end-bolt holes by slide diamond burnishing. Engineering Solid Mechanics 2(4) (2014) 247-264.
 20. Maximov J. T., Duncheva G. V., Anchev A. P. An approach to modeling time-depending creep and residual stress relaxation around cold worked hoels in aluminium alloys at room temperature. Engineering Failure Analysis 45 (2014) 1-14.
 21. Maximov J. T., Duncheva G. V., Anchev A. P., Ichkova M. D. Modelling of strain hardening behaviour of 2024T3 aluminium alloy at room and high temperatures. Computational Materials Science 83 (2014) 381-393.
 22. Maximov J. T., Duncheva G. V., Ganev N., Amudjev I. M. Modeling of Residual Stress Distribution around Fastener Holes in Thin Plates after Symmetric Cold Expansion. Journal of the Brazilian Society of Mechanical Sciences and Engineering 36(2) (2014) 355-369.
 23. Maximov J. T., Duncheva G. V., Amudjev M. A novel method and tool which enhance the Fatigue life of structural components with fastener holes. Engineering Failure Analysis 31 (2013) 132-143.
 24. Duncheva G. V., Maximov J. T. A new approach to enhancemenet of fatigue life of rail-end-bolt holes. Engineering Failure Analysis 29 (2013) 167-179.
 25. Maximov J. T., Duncheva G. V., Ganev N. Enhancement of fatigue life of net section in fitted bolt connections. Journal of Constructional Steel Research 74 (2012) 37-48.
 26. Maximov J. T., Duncheva G. V., Amudjev M., Kuzmanov T. V. Modelling the power parameters of the spherical motion burnishing. Proceedings of the Institution of Mechanical Engineers, Part C: Journal of Mechanical Engineering Science 226(2) (2012) 498-510.
 27. Maximov J. T., Duncheva G. V. Finite Element Analysis and optimization of spherical motion burnishing of low-alloy steel. Proceedings of the Institution of Mechanical Engineers, Part C: Journal of Mechanical Engineering Science 226(1) (2012) 161-176.
 28. Maximov J. T., G. V. Duncheva, M. Amudjev, K. K. Krumov, T. V. Kuzmanov. A new single-roller burnishing technique decreasing roughness obtained. Journal of Materials Science and Engineering with Advanced Technology 2 (2) (2010) 177-202.
 29. Maximov JT. Thermodynamic optimization of mechanical systems with dissipative processes. International Journal of Mechanical Sciences 48 (1) (2006) 62-74.
 30. Maximov JT, Kuzmanov TV, Duncheva GV, Ganev N. Spherical motion burnishing implemented on lathes. International Journal of Machine Tools and Manufacture, 49 (11) (2009) 824-831.
 31. Maximov JT, Duncheva GV. A new 3D finite element model of the spherical mandrelling process. Finite Elements in Analysis and Design 44 (6-7) (2008) 372-382.
 32. Maximov JT, Duncheva GV, Kuzmanov TV. Modelling of hardening behaviour of cold expanded holes in medium carbon steel. Journal of Constructional Steel Research 2008;64(3):261-267.
 33. Maximov JT, Duncheva GV, Ganev N, Bakalova The benefit from adequate finite element simulation of the cold hole expansion process. Engineering Failure Analysis 2009;16(1):503-511.
 34. Maximov JT, Duncheva GV, Mitev IN. Modelling of residual stress relaxation around cold expanded holes in carbon steel. Journal of Constructional Steel Research 2009;65(4):909-917.
 35. Maximov J. T., Kuzmanov T. V., Anchev A. P., Ichkova M. D. Finite element analysis of spherical mandrelling process of holes with cracks. Journal of Materials Processing Technology 171 (3) (2006) 459-466.
 36. Maximov J. T. A new method of manufacture of hypocycloidal polygon shaft joints. Journal of Materials Processing Technology, 166 (2005) 144-149.
 37. Andreev A. B., Maximov J. T., Racheva M.R. Finite Element Modelling for a Beam on the Winckler’s Type Base with Variable Rigidity. Siberian Journal of Numerical Mathematics (1) 2005 23-30.
 38. Andreev A. B., Maximov J. T., Racheva M.R. Modelling of the elastic line for twist drill with straight shank fixed in three-jaw chuck. Lecture Notes in Computer Science 3401 (2004) 116-124.
 39. Maximov J. T. Finite element analysis of the spherical mandrelling process of cylindrical holes. Finite Elements in Analysis and Design. 40 (9-10) (2004) 1217-1232.
 40. Maximov J. T., Kalchev G. M. Modelling of spherical mandrelling manufacturing resistance. International Journal of Machine Tools and Manufacture. 44 (1) (2004) 95-100.
 41. Andreev A. B., Maximov J. T., Racheva M.R. Finite Element Method for Plates with Dynamic Loads. Lecture Notes in Computer Science. Vol. 2179, 2001, pp. 445-453.
 42. Andreev A. B., Maximov J. T., Racheva M.R. Two Approaches to the Finite Element Analysis of the Stiffened Plates. Lecture Notes in Computer Science. Vol. 2542, 2003, pp. 353-362.
 43. Maximov J. T. Thermodynamic Optimization of Cold Expansion of Holes by means of Spherical Mandrelling. International Journal of Vehicle Design, 39 (1-2) (2005) 38-50.
 44. Maximov JT. Forming of Cross-profile Holes by Adding Rotations round Coplanar Axes. International Journal of Machine Tools and Manufacture, 42 (3) (2002) 313-320.
 45. Maximov JT. Optimization Method for Metal-forming Processes. Energy 27(7) (2002) 675-701.
 46. Maximov JT. Spherical Mandrelling Method Implementation on Conventional Machine Tools. International Journal of Machine Tools and Manufacture 42(12) (2002) 1315-1325.
 47. Andreev A. B., Maximov J. T., Racheva M. R. Finite element method for calculation of dynamic stresses in the continuous beam on elastic support. Siberian Journal of Numerical Mathematics 2 (6) (2003) 113-124.
 48. Maximov J. T., Anchev A. P. Modelling of residual stress field in spherical mandrellig. International Journal of Machine Tools and Manufacture, 43 (12) (2003) 1241-1251.

Монографии в чужбина

Maximov JT, Duncheva GV, Anchev AP. Fatigue Life Increase of 2024-T3 Aluminium Alloy by Slide Burnishing. LAP Lambert Academic Publishing, Saarbrucken, 2017.

Maximov JT. Spherical motion burnishing, in: Nonconventional Finishing Technologies. Polish Scientific Publishers PWN, Warsaw, 2013.

Под ръководството на проф. дтн Йордан Максимов са защитили дисертации както следва:

1.      д-р инж. Георги Михайлов Калчев - 2005

2.      проф. дн инж. Галя Великова Дунчева – 2006

3.      доц. д-р инж. Ангел Петров Aнчев – 2006

4.      гл. ас. д-р инж. Мариана Димитрова Ичкова – 2008

5.      доц. д-р инж. Иван Маринов Амуджев – 2009

6.      доц. д-р инж. Георги Милков Левичаров – 2011

7.      гл. ас. д-р инж. Петър Начев Ненчев – 2011

8.      гл. ас. д-р инж. Калин Красимиров Крумов – 2011

9.     гл. ас. д-р инж. Владимир Петров Дунчев – 2015

10.    д-р инж. Велизар Тодоров Кузманов – 2015

11.    д-р инж. Добри Иванов Петков – 2018

12.    д-р инж. Кенан Фариев Селимов - 2019