Кампания за подаване на документи за държавни стипендии за зимния семестър на учебната 2023-2024 година

1. График

2. Правила за стипендии

3. Искане-декларация за кандидатстване за стипендия  / да се вписва GSM и е-mail

4. Декларация, че майката не е студентка  / при подаване на документи от студент-баща на дете до 6 г. възраст /

5. Декларация за липса на доходи / при безработни /

6. Заповед с размерите на стипендиите за зимен семестър 2023-2024 

7. Списъци на подалите документи - ТОВА НЕ Е КЛАСИРАНЕ! 

8. Класиране за стипендии по ПМС №90/2000 г. за зимен семестър на учебната 2023/2024 година