Кампанията за предоставяне на стипендии по пмс № 90/2000 г. през зимния семестър на учебната 2021/2022 година

moneyУважаеми студенти, моля запознайте се с класирането за стипендии.

  1. График
  2. Правила за отпускане на стипендии в ТУ-Габрово

 


Класиране 

за студенти, обучаващи се във всички професионални направления

Класиране 

за студенти обучаващи се в приоритетни направления