Списъци на подалите документи за стипендии по ПМС №90/2000г. за зимен сем. 2019/2020 уч.година.

 Списъци на подалите документи за стипендии по ПМС №90/2000г. за зимен сем. 2019/2020 уч.година.

1 вид - СТИПЕНДИИ ЗА СТУДЕНТИ ОБУЧАВАЩИ СЕ ВЪВ ВСИЧКИ ПРОФЕСИОНАЛНИ НАПРАВЛЕНИЯ
Кандидати за стипендии - отличен успех 6,00;
Кандидати за стипендии - отличен успех 5,50 - 5,99;
Кандидати за стипендии - по доход;
Кандидати за стипендии - Майки/Бащи с деца до 6г.;
Кандидати за стипендии - ТЕЛК/Сираци
Кандидати за стипендии - Чуждестранни студенти.

2 вид - СТИПЕНДИИ ЗА СТУДЕНТИ ОБУЧАВАЩИ СЕ В ПРИОРИТЕТНИ ПРОФЕСИОНАЛНИ НАПРАВЛЕНИЯ
Кандидати за стипендии - отличен успех 6,00;
Кандидати за стипендии - отличен успех 5,50 - 5,99;
Кандидати за стипендии - много добър успех 4.00 - 5.49