onLine - плащане

 

Технически университет-Габрово предлага на своите студенти, възможност за заплащане на семестриалната такса onLine.
zadochno 1140x390

Този начин на заплащане на семестриалната такса е бърз, удобен и без заплащане на допълнителни такси за обслужване. Заплащането се извършва чрез дебитна или кредитна карта след регистрация  на съответния студент, в която се посочва специалността, курса на обучение и факултетния номер. Заплатената сума се верифицира от Технически университет-Габрово в рамките на 1 работен ден, чрез което се ограничават възможностите за грешки, а студентът може да проследи целият процес в своят профил.

За записване за академичната 2020/2021 година студентите от II, III и IV курс в редовна и задочна форма на обучение - ОКС „Бакалавър“ изпращат на  е-mail адресите на съответната факултетна канцелария следните документи:
 

1. Именник, декларация за здравно осигуряване, която се отнася само за студенти в редовна форма на обучение до навършване на 26-годишна възраст. Копие от попълнените документи се изпраща в прикачен файл на е-mail адресите на съответната факултетна канцелария.

 

„Oнлайн магазина“ на ТУ-Габрово се намира на адрес: https://vpos.tugab.bg