Контакти

Адрес за контакти:

гр. Габрово - 5300

ул. д-р Илиев - Детския No4

 

Управител: Мирослава Цонева

Тел.: +359 878 623 302

    +359 66 827 459

e-mail: sos@tugab.bg

 

Касиер: Красимира Христова

Тел.: +359 66 827 608, 0898708024